Facebook
83c0m3 0ur f4n 0n f4c3800X
83c0m3 0ur f4n 0n f4c3800X.

c11cX h3r3:

r3c0mm3nd u5
5h1991n6 1n und3r 24h0n3 m0n7h fr33 0f ch4r63

fum4773 1 4m 7h3 0n3 wh0 Xn0cX5

23163 4113n m3n5ch3n, d455 m17 d1r n1ch7 2u 5ch3r23n 157! du 8157 d3rj3n163, d3r X109f7!
  • High-quality doormat with a picture from a TV series

fum4773 1 4m 7h3 0n3 wh0 Xn0cX5

23163 4113n m3n5ch3n, d455 m17 d1r n1ch7 2u 5ch3r23n 157! du 8157 d3rj3n163, d3r X109f7!

4r71c13 n0. 12533

c0m81n4710n n07 90551813
d31n3 4u5w4h1 157 131d3r n1ch7 v3rf684r. w1r h483n d4h3r d31n3 4u5w4h1 4n6394557.
19,95 € *
24,95 € **
  • 1n 570cX

* 1nc1. 19%% v47. 91u5 5h1991n6 c0575    ** 9r3v10u5 9r1c3

d35cr19710n

  • High-quality doormat with a picture from a TV series

n073
7h15 9r0duc7 d35cr19710n 15 0n1y 4v4114813 1n 3n6115h. w3 4r3 w0rX1n6 0n 7h3 7r4n514710n, 50rry f0r 7h3 1nc0nv3n13nc3.
m4nchm41 h47 m4n 35 64r n1ch7 50 131ch7 415 73112317-dr063n84r0n. m4n mu55 31n d157r18u710n5n372w3rX 4uf84u3n und f13116 un73rw317-m4rX371n6 837r3183n. 64n2 w1ch716 157 4n d1353r 573113 n47r11ch 4uch d3r 3163n3 ruf. 35 r31ch7 n1ch7 4u5, 51ch 31n3n 5chm155163n n4m3n w13 n0831, 8un53n 0d3r h3153n83r6 2u2u1363n, m4n mu55 4uch 3rX4nn7 w3rd3n. und w3nn n0ch n1ch7 31nm41 d13 3163n3 3h3fr4u w31, w3r m4n 157, h47 m4n d3f1n171v 37w45 f415ch 63m4ch7.

m17 d3r 1 4m 7h3 0n3 wh0 Xn0cX5 fum4773 X4nn57 du h1n6363n n1ch75 f415ch m4ch3n. d45 4n71172 31n35 4863hr7373n dr063n84r0n5 und d3r 5472 "1 4m 7h3 0n3 wh0 Xn0cX5!" 23163n 4113n 13u73n, d455 1n d31n3r w0hnun6 X31n 14n6w311163r ch3m1313hr3r w0hn7. d3nn du 8157 d13 63f4hr! du 5731157 d45 r31n573 cry5741 m37h d3r w317... n4 6u7, d45 h0ff3n711ch n1ch7, 483r du w317, w0rum 35 un5 63h7. ;) 4113 m611ch3n 8177573113r, d13 51ch m17 53r13n n1ch7 64n2 50 6u7 4u5X3nn3n, w3rd3n 1mm3rh1n 4uch d42u 4n63h4173n, d13 X11n631 2u 83nu723n. und w3nn 513 d4nn n0ch d31n3n n4m3n 5463n, 501173n 4113 9073n713113n 4n631363nh3173n r318un65105 v3r14uf3n.

73chn1c41 d374115
  • Dimensions: Ca. 60cm x 40cm x2cm