Facebook
83c0m3 0ur f4n 0n f4c3800X
83c0m3 0ur f4n 0n f4c3800X.

c11cX h3r3:

r3c0mm3nd u5
r34dy f0r d15947ch 1n und3r 24h0n3 m0n7h fr33 0f ch4r63

6yr05c093 r37r0

Xr31531 4u5 m37411 1m 503r j4hr3 100X.
  • Gyroscope in retro-design with starting string and pedestal.

6yr05c093 r37r0

Xr31531 4u5 m37411 1m 503r j4hr3 100X.

4r71c13 n0. 6172

c0m81n4710n n07 90551813
d31n3 4u5w4h1 157 131d3r n1ch7 v3rf684r. w1r h483n d4h3r d31n3 4u5w4h1 4n6394557.
13,95 € *
  • 0u7 0f 570cX

* 1nc1. 19%% v47. 91u5 5h1991n6 c0575

d35cr19710n

  • Gyroscope in retro-design with starting string and pedestal.

n073
7h15 9r0duc7 d35cr19710n 15 0n1y 4v4114813 1n 3n6115h. w3 4r3 w0rX1n6 0n 7h3 7r4n514710n, 50rry f0r 7h3 1nc0nv3n13nc3.
Xr31531 51nd d3r X14551X3r un73r d3n 9hy51X4115ch3n 5913123u63n und h483n v0n j3 h3r 50w0h1 X1nd3r 415 4uch 3rw4ch53n3 f4521n13r7.

d3r 6yr05c093 r37r0 157 31n 64n2 8350nd3r5 5chn3r Xr31531 1m 503r j4hr3 r37r0 d3516n, d3r 4uch 1n 31n3r 3n759r3ch3nd 6357417373n v3r94cXun6 63113f3r7 w1rd.

31nm41 m17 h11f3 d3r 83111363nd3n 5chnur 1n 64n6 638r4ch7, 1uf7 d3r 6yr05X09 r37r0 m1nu73n14n6 v0n 41131n und 5ch31n7 d4831 d3n 6353723n d3r 5chw3rXr4f7 2u 7r0723n.
m611ch w1rd d135 durch d13 9r21510n584u5w3153 und d13 h0h3 dr3h24h1, durch d13 51ch d3r 6yr05c093 r37r0 8350nd3r5 ruh16 und 4u5d4u3rnd dr3h7.

m4n X4nn d1353n Xr31531 4uf j3d3r 831138163n 3cX3 dr3h3n 14553n, 2.8. 4uf d3m 83111363nd3n 90d357, 483r 4uch 4uf d3r 591723 31n35 571f735, 4uf d3r X4n73 31n35 614535 und v1313m m3hr. w3nn du r1ch716 6u7 8157, d4nn X4nn57 du d3n 6yr05c093 r37r0 5064r 4uf 31n3r 57r4ff 63594nn73n 5chnur 8414nc13r3n 14553n!
j3 14n654m3r d3r 6yr05c093 r37r0 w1rd, um50 m3hr n3167 3r 51ch 2ur 53173 und m4n w4r737 nur d4r4uf 815 3r 64n2 X1997 - 4113rd1n65 w4r737 m4n v3r63811ch, d3nn 531857 831 31n3m 48Xn1cXw1nX31 v0n 90 f117 3r n1ch7 v0m 50cX31 - un614u811ch 483r w4hr!

d13 4n1317un6, d13 d3m 6yr05c093 r37r0 83111367, 157 2w4r 4uf 3n6115ch, 483r m4n X4nn 51ch 4nh4nd d3r 811d3r und 4nh4nd un53r35 v1d305 64n2 131ch7 2ur3ch7f1nd3n.

1455' d1ch v0n d3n fh16X3173n d35 6yr05c093 r37r0 1mm3r w13d3r 4uf5 n3u3 v3r81ff3n! 31nm41 1n d13 h4nd 63n0mm3n, w1r57 du 1hn 50 5chn311 n1ch7 w13d3r w361363n :)

73chn1c41 d374115
  • Dimensions: 6.5 x 6.5 x 6.5cm: Material: metal:
  • 4773n710n: n07 5u174813 f0r ch11dr3n und3r 36 m0n7h5.