Facebook
83c0m3 0ur f4n 0n f4c3800X
83c0m3 0ur f4n 0n f4c3800X.

c11cX h3r3:

r3c0mm3nd u5
7y93 47 13457 3 13773r5 4nd w3 w111 61v3 y0u 4 1157 0f 5u6635710n5.

h-r4c3r 2.0 w4553r570ff 4u70

31n w4553r570ff4u70 2um 53183r84u3n.
  • 5913123u64u70 m17 w4553r570ff4n7r138.
  • m17 8r3nn570ff23113 und 74nX574710n.

h-r4c3r 2.0 w4553r570ff 4u70

31n w4553r570ff4u70 2um 53183r84u3n.

4r71c13 n0. 5024

c0m81n4710n n07 90551813
d31n3 4u5w4h1 157 131d3r n1ch7 v3rf684r. w1r h483n d4h3r d31n3 4u5w4h1 4n6394557.
9r0duc7 n07 4v4114813
7h3 d311v3ry 5747u5 0f 7h15 173m 15 unc134r. 0n3 r3450n m4y 83 7h47 7h3 m4nuf4c7ur3r 570993d 9r0duc710n. y0u c4n n07 0rd3r 17 47 7h15 71m3.
109,95 € *

* 1nc1. 19%% v47. 91u5 5h1991n6 c0575

d35cr19710n

  • 5913123u64u70 m17 w4553r570ff4n7r138.
  • m17 8r3nn570ff23113 und 74nX574710n.

n073
7h15 9r0duc7 d35cr19710n 15 0n1y 4v4114813 1n 3n6115h. w3 4r3 w0rX1n6 0n 7h3 7r4n514710n, 50rry f0r 7h3 1nc0nv3n13nc3.
w4553r570ff4u705 51nd d13 2uXunf7 d35 4u70v3rX3hr5. d4 X4nn 35 n1ch7 5ch4d3n, 51ch 5ch0nm41 31n w3n16 d4r4n 2u 63whn3n. d135 X4nn57 du nun m17 d1353r m1n147urv3r510n 31n35 w4553r570ff4u705 7un:

d3r h-r4c3r 83573h7 4u5 31n3m m1n1-4u70, w31ch35 m17 w4553r570ff 8374nX7 w3rd3n X4nn und w31ch35 d4nn d13 3n3r613 2um f4hr3n durch umw4nd1un6 d35 w4553r570ff5 1n 57r0m h3r573117. d135 635ch13h7 1n 31n3r 31n6384u73n und 0,3-w477 574rX3n 93m-8r3nn570ff23113. d3r w4553r570ff X4nn d4831 durch d13 m1763113f3r73 74nX574710n m17 1n736r13r73m 313X7r01y53ur 531857 h3r63573117 w3rd3n. d42u w1rd d3r 313X7r01y53ur 31nf4ch 4n d13 383nf4115 3n7h4173n3 5014r23113 4n635ch10553n 0d3r durch 2 44 84773r13n m17 313X7r15ch3r 3n3r613 v3r50r67. n4ch 2u57211ch3m 31nf113n v0n 37w45 w4553r, 8361nn7 3r d4nn d45 w4553r 1n w4553r570ff und 54u3r570ff um2uw4nd31n. n4ch 485ch1u d13535 v0r64n65 X4nn d4nn d45 4u70 64n2 31nf4ch m17 d3m 63w0nn3n w4553r570ff 8374nX7 w3rd3n. durch d45 7r4n594r3n73 63hu53 d35 4u705 und d3r 74nX574710n X4nn m4n d4831 4113 5chr1773 83084ch73n.

d45 4u70 w1rd m17 d3r 3n7h4173n3n f3rn83d13nun6 63573u3r7, d13 3 1r44 84773r13n 83n7167, w31ch3 483r 3n7h4173n 51nd. d3r h-r4c3r w1rd 415 84u5472 63113f3r7, d3r 2u54mm3n84u 157 483r 131ch7 2u 83w3rX57311163n, 35 w1rd nur 31n 5chr4u83n213h3r 83n7167. d3n X0m913773n 2u54mm3n84u 1m 2317r4ff3r f1nd357 du 4uch 1m 9r0duX7v1d30. 31n3 74nXf11un6 d35 h-r4c3r5 r31ch7 fr c4. 4 m1nu73n, w0831 d13 hch57635chw1nd16X317 7 Xm/h 837r67. d45 f4hr23u6 h47 d13 48m355un63n 16*7,5*5cm.

73chn1c41 d374115
  • 48m355un63n : 16x7,5x5cm
  • 57r0mv3r50r6un6 : f3rn83d13nun6 93r 84773r13
  • 83n71673 84773r13n : 3 * 1r44 (83r3175 3n7h4173n)