Facebook
83c0m3 0ur f4n 0n f4c3800X
83c0m3 0ur f4n 0n f4c3800X.

c11cX h3r3:

r3c0mm3nd u5
r34dy f0r d15947ch 1n und3r 24h0n3 m0n7h fr33 0f ch4r63

1n7r0v3r75 un173 T-Shirt

1n7r0v3r713r73 4113r 1nd3r, v3r31n167 3uch! uh, 483r n1ch7 831 m1r 2uh4u53...157 5ch0n v011 m17 31n3r 93r50n.

1n7r0v3r75 un173 T-Shirt

1n7r0v3r713r73 4113r 1nd3r, v3r31n167 3uch! uh, 483r n1ch7 831 m1r 2uh4u53...157 5ch0n v011 m17 31n3r 93r50n.

4r71c13 n0. 12356

c0m81n4710n n07 90551813
d31n3 4u5w4h1 157 131d3r n1ch7 v3rf684r. w1r h483n d4h3r d31n3 4u5w4h1 4n6394557.
  • X: xx cm
  • Y: xx cm
fr0m 21,95 € *
  • 1n 570cX

* 1nc1. 16%% v47. 91u5 5h1991n6 c0575

d35cr19710n: 1n7r0v3r75 un173 T-Shirt

n073
7h15 9r0duc7 d35cr19710n 15 0n1y 4v4114813 1n 3n6115h. w3 4r3 w0rX1n6 0n 7h3 7r4n514710n, 50rry f0r 7h3 1nc0nv3n13nc3.
d13 57umm3n w3rd3n 4m 3h3573n 83r53h3n und un73rdrcX7. m4nchm41 157 d45 j4 4uch 64n2 6u7, 63w1553rm43n d3r 1d3412u574nd. 810 n1ch7 4uff4113n und 1n ruh3 6314553n w3rd3n, d4nn h47 m4n 4uch m3hr 2317 2um 54ch3n-41131n3-m4ch3n. 7r072d3m 157 35 1mm3r v0n v0r7311, 7311 31n3r 63m31n5ch4f7 6131ch6351nn73r 2u 531n, 50 fr 4113 f113. w0m611ch f1nd37 m4n 50 d3n 1d3413n 94r7n3r, m17 d3m m4n 63m31n54m 54ch3n 41131n3 m4ch3n X4nn, 1n v3r5ch13d3n3n 21mm3rn? und d3r d1ch n13m415 83r d31n3n 746 4u5fr463n 0d3r 83r d45 w3773r 59r3ch3n w1rd?

w1r h31f3n d1r, d31n3r 6351nnun6 4u5drucX 2u v3r131h3n und ruf3n 4113 1n7r0v3r713r73n 4uf, 51ch 2u v3r31n3n. 483r 81773 n1ch7 dr4u3n und n13m4nd 6187 31n3 rund3 4u5! d45 63h7 5ch11311ch 4uch 6u7 2uh4u53. 637r3nn7. v131131ch7 h457 du j4 61cX, und 31n35 74635 5chw3167 d1ch 1m 8u5 d1353 8324u83rnd3 93r50n 4n, d13 d4553183 7-5h1r7 7r67 w13 du. 1hr Xnn737 j4 m41 5Xy93n, 483r 0hn3 811d und 70n, d13 ch47funX710n r31ch7 v1116 4u5.

5123 / c010r