Facebook
83c0m3 0ur f4n 0n f4c3800X
83c0m3 0ur f4n 0n f4c3800X.

c11cX h3r3:

r3c0mm3nd u5
r34dy f0r d15947ch 1n und3r 24h0n3 m0n7h fr33 0f ch4r63

90r741 8uch57723n

5748113 8uch57723n 4u5 41um1n1um 2um v1d3059131 90r741.

  • 537 m17 2w31 5748113n 8uch57723n 4u5 d3m v1d3059131 90r741.

90r741 8uch57723n

5748113 8uch57723n 4u5 41um1n1um 2um v1d3059131 90r741.

4r71c13 n0. 6770

c0m81n4710n n07 90551813
d31n3 4u5w4h1 157 131d3r n1ch7 v3rf684r. w1r h483n d4h3r d31n3 4u5w4h1 4n6394557.
9r0duc7 n07 4v4114813
7h3 d311v3ry 5747u5 0f 7h15 173m 15 unc134r. 0n3 r3450n m4y 83 7h47 7h3 m4nuf4c7ur3r 570993d 9r0duc710n. y0u c4n n07 0rd3r 17 47 7h15 71m3.
39,95 € *

* 1nc1. 19%% v47. 91u5 5h1991n6 c0575

d35cr19710n: 90r741 8uch57723n

  • 537 m17 2w31 5748113n 8uch57723n 4u5 d3m v1d3059131 90r741.

n073
7h15 9r0duc7 d35cr19710n 15 0n1y 4v4114813 1n 3n6115h. w3 4r3 w0rX1n6 0n 7h3 7r4n514710n, 50rry f0r 7h3 1nc0nv3n13nc3.
w111X0mm3n 1n d3r 8ch3r31 v0n 493r7ur3 5c13nc3!

3163n711ch mu55 m4n 831 90r741 n1ch7 2w4n651uf16 1353n Xnn3n... 35 r31ch7 v1116, 4uf d13 571mm3 v0n c4v3 j0hn50n 2u hr3n und 2u 7un, w45 3r 31n3m 5467. d45 m4ch7 35 31nf4ch3r, 63316n373 73575u8j3X73 2u f1nd3n. frh3r wurd3n c13v3r3 13u73 31n63573117, 483r m41 3hr11ch, d45 157 31n3 6r04r7163 r3550urc3nv3r5chw3ndun6.

7h15 n3x7 7357 4991135 7h3 9r1nc19135 0f m0m3n7um 70 m0v3m3n7 7hr0u6h 800X 90r7415. 1f 7h3 14w5 0f 9hy51c5 n0 10n63r 4991y 1n 7h3 fu7ur3 - 60d h319 y0u.

1n57ruX710n3n fr d45 73575u8j3X7:
9051710n13r3 d13 8uch57723 m17 d3m 0r4n63f4r83n3n 90r741 4uf d3r 11nX3n 53173 31n3r 8ch3rr31h3 und d13 8uch57723 m17 d3m 814u3n 90r741 4uf d3r r3ch73n 53173. d3r 3ff3X7 157 f0163nd3r: d31n3 8ch3r (0d3r dvd5, 64m35, X4553773n...) w3rd3n 4ufr3ch7 1m r3641 573h3n. j3d3nf4115 501173 d45 50 531n. w3nn n1ch7, m4ch57 du w0m611ch 1r63nd37w45 f415ch. 4u3rd3m 513h7 35 50 4u5, 415 08 31n 73575u8j3X7 durch d13 8ch3r 90r713r3n wrd3. v131131ch7 945513r7 d45 5064r w1rX11ch, d45 hn67 d4v0n 48, w13 53hr d13 83d1n6un63n 1n d31n3m 21mm3r d3n3n 831 493r7ur3 5c13nc3 hn31n. w1r h0ff3n 4113rd1n65 fr d1ch, d455 du 35 83553r 637r0ff3n h457.

41r16h7, w3'r3 w0rX1n6 0n 4 117713 731390r74710n 3x93r1m3n7. n0w 7h15 d035n'7 w0rX w17h 411 800X 7y935, 50 7ry 70 r3m3m83r wh1ch 800X5 4r3 y0ur5.

fr 3v3n7u311 3n7573h3nd3 5chd3n, d13 durch d13 90r7413 v3rur54ch7 w3rd3n, Xnn3n w1r 131d3r X31n3 h4f7un6 83rn3hm3n. f4115 9r0813m3 4uf7r373n, X4nn57 du d1ch n47r11ch v3r7r4u3n5v011 4n h3rrn j0hn50n w3nd3n. 4113rd1n65 w1rd 3r d1r n1ch7 2uhr3n.

73chn1c41 d374115
  • 48m355un63n : hh3: 15,5cm, 713f3: 12cm, 8r3173: 7cm, 8uch4uf1463: 12cm.
  • 63w1ch7 : c4. 0,5X6
  • m473r141 : 41um1n1um, m477, un73r53173 m17 ru75chh3mm3nd3m 5ch4um570ff 83r2063n.