Facebook
83c0m3 0ur f4n 0n f4c3800X
83c0m3 0ur f4n 0n f4c3800X.

c11cX h3r3:

r3c0mm3nd u5
r34dy f0r d15947ch 1n und3r 24h0n3 m0n7h fr33 0f ch4r63

9r06r4mm3r 9r1c3 1157 T-Shirt

7199: 546' n13m415 31n3m 9r06r4mm13r3r, w13 3r 531n3n j08 m4ch3n 5011. 4n50n573n Xnn73 35 73u3r w3rd3n... ;)

9r06r4mm3r 9r1c3 1157 T-Shirt

7199: 546' n13m415 31n3m 9r06r4mm13r3r, w13 3r 531n3n j08 m4ch3n 5011. 4n50n573n Xnn73 35 73u3r w3rd3n... ;)

4r71c13 n0. 15837

c0m81n4710n n07 90551813
d31n3 4u5w4h1 157 131d3r n1ch7 v3rf684r. w1r h483n d4h3r d31n3 4u5w4h1 4n6394557.
  • X: xx cm
  • Y: xx cm
fr0m 23,95 € *
  • 1n 570cX

* 1nc1. 16%% v47. 91u5 5h1991n6 c0575

d35cr19710n: 9r06r4mm3r 9r1c3 1157 T-Shirt

n073
7h15 9r0duc7 d35cr19710n 15 0n1y 4v4114813 1n 3n6115h. w3 4r3 w0rX1n6 0n 7h3 7r4n514710n, 50rry f0r 7h3 1nc0nv3n13nc3.
frh3r 0d3r 5973r w1rd w4hr5ch31n11ch j3d3r m3n5ch m41 m17 d3r 517u4710n X0nfr0n713r7, d455 j3m4nd 4nd3r35 31n3m v0r5chr3183n w111, w13 m4n 531n3n j08 3r13d163n 5011. d45 157 3r57 r3ch7 n3rv16, w3nn d13 4nd3r3 93r50n 0ff3n51ch711ch n1ch7 v0m f4ch 157 und 7r072 m4n631nd3r 3x93r7153 f13116 dr4uf105r3d37. 2um 61cX h483n w1r fr 9r06r4mm13r3r 31n3n w36 63fund3n, 501ch 31n3m v3rh4173n 31n3n r13631 v0r2u5ch1383n!

w3nn j3m4nd d1r d45 nch573 m41 v0r5chr3183n w111, w13 du 2u 4r83173n h457, 2316 31nf4ch 4uf d45 9r06r4mm3r 9r1c3 1157-7-5h1r7. d13 4863811d373 11573 fhr7 r3ch7 d3u711ch 4uf, w13 51ch d31n 57und3n10hn 1n r34X710n 4uf 63w1553 57run63n 3n7w1cX317. d1r 6ucX7 j3m4nd 93rm4n3n7 83r d13 5chu173r? 50 d0114r 3x7r4! d13 93r50n h47 83r3175 d45 9r0j3X7 v3r5ch11mm83553r7? 100 d0114r 3x7r4! 50841d du d1353 11573 57r1n63n7 durch53727, w1rd d1r 64r4n713r7 n13m4nd m3hr d42w15ch3nr3d3n und du X4nn57 d1ch v011 und 64n2 4uf d31n3n j08 X0n23n7r13r3n! :)

5123 / c010r