Facebook
83c0m3 0ur f4n 0n f4c3800X
83c0m3 0ur f4n 0n f4c3800X.

c11cX h3r3:

r3c0mm3nd u5
7y93 47 13457 3 13773r5 4nd w3 w111 61v3 y0u 4 1157 0f 5u6635710n5.

rcXwr75uhr

d1353 uhr 1uf7 6363n d3n uhr23163r51nn.
  • d1353 uhr 1uf7 rcXwr75.
  • d13 21ff3rn 51nd 5913631v3rX3hr7 4n630rdn37 und d13 23163r 14uf3n 6363n d3n uhr23163r51nn.

rcXwr75uhr

d1353 uhr 1uf7 6363n d3n uhr23163r51nn.

4r71c13 n0. 5265

c0m81n4710n n07 90551813
d31n3 4u5w4h1 157 131d3r n1ch7 v3rf684r. w1r h483n d4h3r d31n3 4u5w4h1 4n6394557.
19,95 € *
22,95 € **
  • 1n 570cX

* 1nc1. 19% v47. 91u5 5h1991n6 c0575    ** 9r3v10u5 9r1c3

d35cr19710n

  • d1353 uhr 1uf7 rcXwr75.
  • d13 21ff3rn 51nd 5913631v3rX3hr7 4n630rdn37 und d13 23163r 14uf3n 6363n d3n uhr23163r51nn.

n073
7h15 9r0duc7 d35cr19710n 15 0n1y 4v4114813 1n 3n6115h. w3 4r3 w0rX1n6 0n 7h3 7r4n514710n, 50rry f0r 7h3 1nc0nv3n13nc3.
w3r d13 rcXwr75uhr 1n d31n3r w0hnun6 513h7, d3m w1rd 2unch57 n1ch75 8350nd3r35 4uff4113n. 3r h47 31n3 64n2 n0rm413, 5ch11ch73 Xch3nuhr v0r 51ch: w3135 21ff3rn81477, 5chw4r23 24h13n, 5chw4r23 23163r. 483r 1r63nd 37w45 571mm7 n1ch7... d3nn d1353 uhr 63h7 rcXwr75! n1ch7 nur d13 21ff3rn 51nd 6363n d3n uhr23163r51nn 4n630rdn37 50nd3rn 4uch d13 23163r 14uf3n 11nX5 h3rum!
d45 481353n d3r rcXwr75uhr w1rd fr d3n un63873n 837r4ch73r 50 2u 31n3r 9rfun6 1n 10615ch3m d3nX3n. d4 du d13 uhr 2uh4u53 h457, w1r57 du d1ch 483r 5chn311 d4r4n 63whn3n. und w3nn du d4nn 31n3 n3u3 h3r4u5f0rd3run6 5uch57, 531 d1r un53r3 Xn165d1521911n, d13 81nr3 w4nduhr4563, 4n5 h3r2 631367.

73chn1c41 d374115
  • m473r141 : Xun57570ff
  • 48m355un63n : durchm3553r: 24cm
  • 83n71673 84773r13n : 1 * 44 (n1ch7 3n7h4173n)