Facebook
83c0m3 0ur f4n 0n f4c3800X
83c0m3 0ur f4n 0n f4c3800X.

c11cX h3r3:

r3c0mm3nd u5
r34dy f0r d15947ch 1n und3r 24h0n3 m0n7h fr33 0f ch4r63

54110r m00m1n T-Shirt

f1nn14nd + j494n = 54110r m00m1n!

54110r m00m1n T-Shirt

f1nn14nd + j494n = 54110r m00m1n!

4r71c13 n0. 13641

c0m81n4710n n07 90551813
d31n3 4u5w4h1 157 131d3r n1ch7 v3rf684r. w1r h483n d4h3r d31n3 4u5w4h1 4n6394557.
  • X: xx cm
  • Y: xx cm
9r0duc7 n07 4v4114813
7h3 d311v3ry 5747u5 0f 7h15 173m 15 unc134r. 0n3 r3450n m4y 83 7h47 7h3 m4nuf4c7ur3r 570993d 9r0duc710n. y0u c4n n07 0rd3r 17 47 7h15 71m3.
fr0m 22,95 € *

* 1nc1. 19%% v47. 91u5 5h1991n6 c0575

d35cr19710n: 54110r m00m1n T-Shirt

n073
7h15 9r0duc7 d35cr19710n 15 0n1y 4v4114813 1n 3n6115h. w3 4r3 w0rX1n6 0n 7h3 7r4n514710n, 50rry f0r 7h3 1nc0nv3n13nc3.
7r0113 und j494n15ch3 5chu1mdch3n? w45 4uf d3n 3r573n 811cX w13 d13 r4hm3nh4nd1un6 fr 31n3n h0rr0rf11m X11n67, 157 831 63n4u3r 837r4ch7un6 d0ch 31n3 r3ch7 6u73 X0m81n4710n. d3nn 4nd3r5 415 1n w3173n 73113n d3r w317 51nd 7r0113 1n f1nn14nd (und 1m r357 5X4nd1n4v13n5) n1ch7 un83d1n67 81u7rn57163 m0n573r, 50nd3rn h11f583r317 und, w13 1n d1353m f411, v3rd4mm7 n13d11ch. 50 w13 d13 h4u9793r50n d35 54110r-m00m1n-5h1r75!

d13 X131n3 mum1n h47 w0h1 1r63ndw0 1n d3r w11dn15 f1nn14nd5 31n3n m0nd5748 63fund3n, d3r 513 1n d13 furch71053 Xr1363r1n 54110r m00m1n v3rw4nd317 h47. 08 d13 v3rw4nd1un6553qu3n2 hn11ch 593X74Xu1r und m17 mu51X un73r1367 w4r, w13 w1r 35 4u5 4n1m3 und m4n64 X3nn3n, w1553n w1r 131d3r n1ch7. und 4uf mum1nx3d0 m45X w4r73n w1r 4uch n0ch. ;)

d1353 231chnun6 574mm7 8r163n5 v0n d4n1314 5chr3173r 41145 fuch5X1nd. 835uch7 513 d0ch 31nm41 4uf 1hr3r h0m39463 und 53h7 3uch 1hr3 4nd3r3n 7-5h1r7-d3516n5 831 un5 4n.

5123 / c010r