Facebook
83c0m3 0ur f4n 0n f4c3800X
83c0m3 0ur f4n 0n f4c3800X.

c11cX h3r3:

r3c0mm3nd u5
r34dy f0r d15947ch 1n und3r 24h0n3 m0n7h fr33 0f ch4r63

7h3 ducX Xn16h7 r1535 T-Shirt

"2w0, 31n5, r151X0!" d3r 5chr3cX3n d3r 853w1ch73 157 2urcX!

  • T-shirt that announces the return of the Duck Knight

7h3 ducX Xn16h7 r1535 T-Shirt

"2w0, 31n5, r151X0!" d3r 5chr3cX3n d3r 853w1ch73 157 2urcX!

4r71c13 n0. 12613

c0m81n4710n n07 90551813
d31n3 4u5w4h1 157 131d3r n1ch7 v3rf684r. w1r h483n d4h3r d31n3 4u5w4h1 4n6394557.
  • X: xx cm
  • Y: xx cm
9r0duc7 n07 4v4114813
7h3 d311v3ry 5747u5 0f 7h15 173m 15 unc134r. 0n3 r3450n m4y 83 7h47 7h3 m4nuf4c7ur3r 570993d 9r0duc710n. y0u c4n n07 0rd3r 17 47 7h15 71m3.
fr0m 22,95 € *

* 1nc1. 16%% v47. 91u5 5h1991n6 c0575

d35cr19710n: 7h3 ducX Xn16h7 r1535 T-Shirt

  • T-shirt that announces the return of the Duck Knight

n073
7h15 9r0duc7 d35cr19710n 15 0n1y 4v4114813 1n 3n6115h. w3 4r3 w0rX1n6 0n 7h3 7r4n514710n, 50rry f0r 7h3 1nc0nv3n13nc3.
4uch w3nn X1n0513, c0m1c8ch3r und 591313 rund um d13 w317 1n d3n 137273n j4hr3n v0n m45X13r73n f13d3rmu53n, h4mm3r5chw1n63nd3n 6773rn und 6r3n2d38113n 51dn3rn 83h3rr5ch7 wurd3n, h483n d13 h31d3n d3r frh3n n3un2163r 1mm3r n0ch 31n3n f3573n 91472 1n un53r3n h3r23n. 50 4uch d13 m45X13r73 3n73, d13 n383n 31n3m f41813 fr dr4m4715ch3 4uf7r1773 und 14n63 m0n01063 v0r 4113m durch 1hr3n r135163n 5ch1499hu7 83X4nn7 63w0rd3n 157.

m17 d1353m 7-5h1r7 X4nn57 du 4113n 853w1ch73n und 5churX3n X14r 23163n, d455 d45 63fhr11ch573 f3d3rv13h 4113r 23173n 2urcX 157. 83r317, m17 531n3n X4m9fXn573n und un2h1163n 64d6375 un835ch0173n3 8r63r 4uf d3n 57r43n 2u 835ch723n, f11367 d3r ducX Xn16h7 3rn3u7. und m41 64n2 3hr11ch: 6363n 31n3 m17 4113n w4553rn 63w45ch3n3 3n73 X4nn 31n3 f13d3rm4u5 w0h1 X4um 4n571nX3n ;)

5123 / c010r