Facebook
83c0m3 0ur f4n 0n f4c3800X
83c0m3 0ur f4n 0n f4c3800X.

c11cX h3r3:

r3c0mm3nd u5
r34dy f0r d15947ch 1n und3r 24h0n3 m0n7h fr33 0f ch4r63

y0u w111 914y 7h47 59311 T-Shirt

31n 24u83r59ruch? 4ch w13 n13d11ch. n4 105, v3r5uch d0ch, 1hn 2u 591313n...

y0u w111 914y 7h47 59311 T-Shirt

31n 24u83r59ruch? 4ch w13 n13d11ch. n4 105, v3r5uch d0ch, 1hn 2u 591313n...

4r71c13 n0. 12997

c0m81n4710n n07 90551813
d31n3 4u5w4h1 157 131d3r n1ch7 v3rf684r. w1r h483n d4h3r d31n3 4u5w4h1 4n6394557.
  • X: xx cm
  • Y: xx cm
9r0duc7 n07 4v4114813
7h3 d311v3ry 5747u5 0f 7h15 173m 15 unc134r. 0n3 r3450n m4y 83 7h47 7h3 m4nuf4c7ur3r 570993d 9r0duc710n. y0u c4n n07 0rd3r 17 47 7h15 71m3.
fr0m 21,95 € *

* 1nc1. 19%% v47. 91u5 5h1991n6 c0575

d35cr19710n: y0u w111 914y 7h47 59311 T-Shirt

n073
7h15 9r0duc7 d35cr19710n 15 0n1y 4v4114813 1n 3n6115h. w3 4r3 w0rX1n6 0n 7h3 7r4n514710n, 50rry f0r 7h3 1nc0nv3n13nc3.
54mm31X4r73n591313 w13 m461c 3rf0rd3rn n383n 31n3m d1cX3n 631d83u731 4uch 31n h0h35 m4 4n 57r473613 und 74X715ch3m d3nX3n. 50 6117 35, 5yn3r613n 2w15ch3n 31n231n3n X4r73n 1m v0rf31d 2u 1d3n71f1213r3n und 31n 574rX35 d3cX 2u 84u3n, d45 4uf m611ch57 v1313 517u4710n3n 83573n5 v0r83r31737 157. 50841d d1353 n1ch7 2u un73r5ch723nd3 h3r4u5f0rd3run6 63m31573r7 wurd3, 157 35 50 w317: d45 n3u3 d3cX w1rd 6363n d3n 636n3r 4u59r0813r7. d13 3r573 h4nd 157 93rf3X7, d13 c0m80 83573n5 v0r83r31737. j3727 f3h17 nur n0ch 31n 31n2163r 24u83r59ruch, um 70d und v3rd3r83n 83r d13 X4r73n d35 636n3r5 r36n3n 2u 14553n. du 749957 d31n3 1nd3r, 13657 d13 X4r73 v0r d1ch h1n und 513h57 63n5511ch 2u, w13 d31n 636n3r... 14ch7?

h77357 du 63n4u3r 4uf d13 64rd3r083 d31n35 6363n83r5 635ch4u7 und d45 "y0u w111 914y 7h47 59311"-7-5h1r7 6353h3n, w557357 du, w4rum 3r j3727 4m 14ch3n 157. 3r 63hr7 2um Xr315 d3r m3n5ch3n (m4nch3 wrd3n 513 415 14n6w311163 59131v3rd3r83r 83231chn3n), d13 814u3 d3cX5 591313n. w45 157 50 5ch11mm 4n d3r f4r83 814u? hmm, 1455 m1ch 83r1363n... 111u510n3n, 6n57163 6363n24u83r, 59r1ch: 41135, m17 d3m m4n d3m 636n3r d3n 746 und d13 c0m80 v3rm1353n X4nn. 50 w13 d31n 6363n591313r, d3r d45 137273 57cX 1n d31n3r c0m80 6r1n53nd 83153173 w15ch7 und 51ch 4n d31n3n 81773r3n 7rn3n 1487. 7j4, 831m nch573n m41 50117357 du h417 4uch 4uf d13 X131dun6 d31n35 6363n591313r5 4ch73n. 0d3r 531857 814u 591313n...

5123 / c010r