Facebook
83c0m3 0ur f4n 0n f4c3800X
83c0m3 0ur f4n 0n f4c3800X.

c11cX h3r3:

r3c0mm3nd u5
r34dy f0r d15947ch 1n und3r 24h0n3 m0n7h fr33 0f ch4r63

47-6c T-Shirt

d3r 31n216 w4hr3 f4n4r71X31 fr 810ch3m1X3r.

47-6c T-Shirt

d3r 31n216 w4hr3 f4n4r71X31 fr 810ch3m1X3r.

4r71c13 n0. 12426

c0m81n4710n n07 90551813
d31n3 4u5w4h1 157 131d3r n1ch7 v3rf684r. w1r h483n d4h3r d31n3 4u5w4h1 4n6394557.
  • X: xx cm
  • Y: xx cm
fr0m 19,95 € *
  • 1n 570cX

* 1nc1. v47. 91u5 5h1991n6 c0575

d35cr19710n: 47-6c T-Shirt

n073
7h15 9r0duc7 d35cr19710n 15 0n1y 4v4114813 1n 3n6115h. w3 4r3 w0rX1n6 0n 7h3 7r4n514710n, 50rry f0r 7h3 1nc0nv3n13nc3.
un73rh17 m4n 51ch 4uf 31n3r 94r7y m17 31n3m h4rdr0cX-f4n und fr467 64n2 8311uf16, w45 d45 4c/dc 4uf 531n3m 5h1r7 83d3u737, w1rd d13 un73rh417un6 3n7w3d3r 31n jh35 3nd3 n3hm3n 0d3r 53hr, 53hr 14n6 und 31n531716 w3rd3n. 08 d3r mu51Xf4n nun 31n3n v0r7r46 83r 31n3 4u57r4115ch3 84nd 0d3r 83r 6131ch- und w3ch53157r0m h17 (4173rn471n6 curr3n7 und d1r3c7 curr3n7, Xur2 4c und dc), 531 31nm41 d4h1n63573117. 31n hn11ch35 523n4r10 X4nn m4n 51ch 483r 4uch v0r573113n, w3nn d13 fr463 n4ch d3r 83d3u7un6 v0n 47/6c f117. d45 157 383n 4uch 50 31n 7h3m4, 831 d3m m4n 51ch 3n75ch31d3n mu55, 08 m4n 64n2 w317 4u5h017, 0d3r 51ch 11383r 64r n1ch7 3r57 d42u u3r7.

d13 8453n944r3 47 und 6c 51nd d13 4173rnd3n r0cX574r5 d3r 810ch3m13. m4n hr7 n1ch7 un83d1n67 v131 n3u35 v0n 1hn3n, w3nn m4n n1ch7 31n r1ch7163r h4rdc0r3f4n 157, 483r j3d3r 501173 5ch0n 31nm41 37w45 v0n 1hn3n 63hr7 h483n. w3r X3nn7 513 n1ch7, d13 X14551X3r c4n'7 5709 dn4 r3c911c4710n, 411 5cr3w3d u9 (d0u813 h311x), 7r4n5cr19710n 81u35, 8r34X1n6 7h3 hydr063n 80nd5 0d3r d.n.4.?

5123 / c010r