Facebook
83c0m3 0ur f4n 0n f4c3800X
83c0m3 0ur f4n 0n f4c3800X.

c11cX h3r3:

r3c0mm3nd u5
r34dy f0r d15947ch 1n und3r 24h0n3 m0n7h fr33 0f ch4r63

847hu1hu T-Shirt

w3nn 847m4n und c7hu1hu 31n X1nd h773n, wr3 35 d3r mch7163 847hu1hu.

847hu1hu T-Shirt

w3nn 847m4n und c7hu1hu 31n X1nd h773n, wr3 35 d3r mch7163 847hu1hu.

4r71c13 n0. 11677

c0m81n4710n n07 90551813
d31n3 4u5w4h1 157 131d3r n1ch7 v3rf684r. w1r h483n d4h3r d31n3 4u5w4h1 4n6394557.
  • X: xx cm
  • Y: xx cm
fr0m 19,95 € *
  • 1n 570cX

* 1nc1. v47. 91u5 5h1991n6 c0575

d35cr19710n: 847hu1hu T-Shirt

n073
7h15 9r0duc7 d35cr19710n 15 0n1y 4v4114813 1n 3n6115h. w3 4r3 w0rX1n6 0n 7h3 7r4n514710n, 50rry f0r 7h3 1nc0nv3n13nc3.
847m4n m46 j4 31n 5u93rh31d 531n, w1rX11ch 83r1rd15ch3 fh16X3173n f3h13n 1hm 483r. c7hu1hu h1n6363n f3h17 v131131ch7 nur 31n 8155ch3n 631d, um 531n3 m4ch7 4uf d3r 3rd3 v011 4u52u84u3n...
35 wr3 93rf3X7, w3nn m4n d13 831d3n 1r63ndw13 X0m81n13r3n Xnn73, d4nn h773 m4n d3n u171m471v3n h31d3n: 847hu1hu. r31ch und mch716, n0831 und 83rn47r11ch. ;)

w3nn d1353 v3r31n16un6 v0112063n 157 (w13 63n4u d45 v0n574773n 63h7, w0113n w1r 64r n1ch7 50 63n4u w1553n), f3h17 nur n0ch 31n 4u55463Xrf71635 1060. d4m17 m4n 847hu1hu 4uch 3ff3X7r31ch 4nf0rd3rn X4nn. 08 3r w1rX11ch X0mm7, 157 31n3 4nd3r3 fr463. und 83r 531n3 w4hr3n 4851ch73n X4nn m4n 51ch 4uch n0ch n1ch7 50 X14r 531n... 483r 3r 157 51ch3r d3r r1ch7163 4n59r3ch94r7n3r 1n 4113n fr463n 832611ch w311h3rr5ch4f7 und 411m4ch75f4n74513n 50w13 5chn31d163m 4uf7r373n. :)

w3nn d1r 5u93rm4n, 847m4n und c0. 2u 14m3 51nd, f13d3rm4u5-71n73nf15ch-m4nn w1rd fr d45 n7163 ch405 50r63n.

5123 / c010r