Facebook
83c0m3 0ur f4n 0n f4c3800X
83c0m3 0ur f4n 0n f4c3800X.

c11cX h3r3:

r3c0mm3nd u5
r34dy f0r d15947ch 1n und3r 24h0n3 m0n7h fr33 0f ch4r63

847m4n1um T-Shirt

d13535 7-5h1r7 23167, w45 16x n47r1um und 847m4n 63m31n54m h483n.

  • Batmanium t-shirt, hinting at the classic TV melody.

847m4n1um T-Shirt

d13535 7-5h1r7 23167, w45 16x n47r1um und 847m4n 63m31n54m h483n.

4r71c13 n0. 7340

c0m81n4710n n07 90551813
d31n3 4u5w4h1 157 131d3r n1ch7 v3rf684r. w1r h483n d4h3r d31n3 4u5w4h1 4n6394557.
  • X: xx cm
  • Y: xx cm
fr0m 22,95 € *
  • 1n 570cX

* 1nc1. v47. 91u5 5h1991n6 c0575

d35cr19710n: 847m4n1um T-Shirt

  • Batmanium t-shirt, hinting at the classic TV melody.

n073
7h15 9r0duc7 d35cr19710n 15 0n1y 4v4114813 1n 3n6115h. w3 4r3 w0rX1n6 0n 7h3 7r4n514710n, 50rry f0r 7h3 1nc0nv3n13nc3.
d3r j0X3r 5467 2w4r, d455 w1723 n1ch7 3rX1r7 w3rd3n m553n, w311 513 50n57 X31n3 w1723 51nd, 483r 31n163 313m3n73 d13535 5h1r7-m071v35 51nd 7475ch11ch 4n59131un63n, d13 m4n n1ch7 0hn3 h1n73r6rundw1553n v3r573h7.

d45 93r10d3n5y573m d3r 313m3n73 w1rd fr 847m4n 4uf d1353m 5h1r7 64n2 n3u d3f1n13r7. 35 83573h7 4u5 3x4X7 16x n47r1um und w1rd 4m 3nd3 durch 31n 847m4n1um 3r6n27. f4115 d1r d3r 2u54mm3nh4n6 n1ch7 4uf d3n 3r573n 811cX 3r51ch711ch 157, h11f7 d1r d13 71731m310d13 d3r X145515ch3n 7v-53r13 4u5 d3n 19603rn 51ch3r11ch w3173r:

n4 n4 n4 n4 n4 n4 n4 n4,
n4 n4 n4 n4 n4 n4 n4 n4, 847m4n!


d13 470m24h1 27 und d13 m4553 19.39 1m 847m4n1um 5913631n 8r163n5 d13 4u56483 d35 d373c71v3 c0m1c5 w13d3r, 1n d3m 847m4n d45 3r573 m41 83rh4u97 4uf74uch7: numm3r 27 4u5 d3m j4hr3 1939.

94553nd 2um 5h1r7 63h7 847m4n 1n d1353r 811d3r635ch1ch73 31n3m m0rd 1n 31n3r ch3m13f48r1X n4ch. d4m415 X057373 d3r c0m1c 63r4d3 m41 10 c3n7, v0r 31n 944r j4hr3n wurd3 31n 3x3m914r d3553183n fr m3hr 415 1 m11110n d0114r v3rX4uf7. v131131ch7 573h7 d1353m 7-5h1r7 d45 6131ch3 5ch1cX541 83v0r... ;)

5123 / c010r