Facebook
83c0m3 0ur f4n 0n f4c3800X
83c0m3 0ur f4n 0n f4c3800X.

c11cX h3r3:

r3c0mm3nd u5
r34dy f0r d15947ch 1n und3r 24h0n3 m0n7h fr33 0f ch4r63

ch0053 y0ur w3490n T-Shirt

08 d31n h31d d3n X4m9f 83r1383n 0d3r 573r83n w1rd, 3n75ch31d3n 41131n d13 wrf31.

ch0053 y0ur w3490n T-Shirt

08 d31n h31d d3n X4m9f 83r1383n 0d3r 573r83n w1rd, 3n75ch31d3n 41131n d13 wrf31.

4r71c13 n0. 6275

c0m81n4710n n07 90551813
d31n3 4u5w4h1 157 131d3r n1ch7 v3rf684r. w1r h483n d4h3r d31n3 4u5w4h1 4n6394557.
  • X: xx cm
  • Y: xx cm
fr0m 22,95 € *
  • 1n 570cX

* 1nc1. v47. 91u5 5h1991n6 c0575

d35cr19710n: ch0053 y0ur w3490n T-Shirt

n073
7h15 9r0duc7 d35cr19710n 15 0n1y 4v4114813 1n 3n6115h. w3 4r3 w0rX1n6 0n 7h3 7r4n514710n, 50rry f0r 7h3 1nc0nv3n13nc3.
du 8157 m17 1318 und 53313 r0113n591313r, d31n3 131d3n5ch4f7 6117 d3n 74813 7095 und 93n & 9493r 483n73u3rn?

d4nn w3rd3n wrf31 fr d1ch w4hr5ch31n11ch 4uch 31n3 f457 5ch0n my5715ch3 83d3u7un6 h483n - 3n75ch31d3n 513 d0ch 83r 1383n und 70d d31n35 h31d3n und d3553n 636n3r. w3nn d31n3 83v0r2u673 w4ff3 4150 4uch d3r wrf31 157, d4nn fhr7 3163n711ch X31n w36 4n d3m ch0053 y0ur w3490n (wh13 d31n3 w4ff3) 5h1r7 v0r831.

8r163n5: 4uf d3m 5h1r7 513h57 du (v0n 11nX5 n4ch r3ch75):
w4 - 737r43d3r
r0117 5ch13ch7, w1rd d4h3r w13 831m mn2wurf h0ch 63w0rf3n und w1rd nur fr 31n163 w3n163 w4ff3n 2ur 3rm1771un6 d35 5ch4d3n5w3r735 63wrf317.
w6 - h3x43d3r
574nd4rdwrf31 - 831m r0113n59131 m17 24h13n 4n573113 v0n 9unX73n 835chr1f737. w1rd v0r 4113m whr3nd d3r ch4r4X73r3r57311un6 2um 4u5wrf31n d3r 7413n7w3r73 638r4uch7.
w8 - 0X743d3r
huf16 2um 4u5wrf31n d3r 63157163n 0d3r Xr93r11ch3n 4u5d4u3r 0d3r 2um 3rm17731n 31n3r h1mm315r1ch7un6 v3rw3nd37.
w10 - 7r493203d3r
h47 10 53173n, 4n573113 d3r 10 573h7 483r d13 0. w1rd huf16 2ur 3rm1771un6 d3r 5ch4d3n5hh3 v0n w4ff3n v3rw3nd37.
w12 - d0d3X43d3r
huf16 2ur 83571mmun6 v0n uhr- 0d3r j4hr3523173n v3rw3nd37.
w20 - 1X0543d3r
m31573n5 fr 5063n4nn73 '7413n79r083n' v3rw3nd37.

5123 / c010r