Facebook
83c0m3 0ur f4n 0n f4c3800X
83c0m3 0ur f4n 0n f4c3800X.

c11cX h3r3:

r3c0mm3nd u5
r34dy f0r d15947ch 1n und3r 24h0n3 m0n7h fr33 0f ch4r63

c7hu1hu T-Shirt

1! 1! c7hu1hu fh746n! 9h'n61u1 m61w'nf4h c7hu1hu r'1y3h w64h'n461 fh746n!

c7hu1hu T-Shirt

1! 1! c7hu1hu fh746n! 9h'n61u1 m61w'nf4h c7hu1hu r'1y3h w64h'n461 fh746n!

4r71c13 n0. 13015

c0m81n4710n n07 90551813
d31n3 4u5w4h1 157 131d3r n1ch7 v3rf684r. w1r h483n d4h3r d31n3 4u5w4h1 4n6394557.
  • X: xx cm
  • Y: xx cm
fr0m 22,95 € *
  • 1n 570cX

* 1nc1. v47. 91u5 5h1991n6 c0575

d35cr19710n: c7hu1hu T-Shirt

n073
7h15 9r0duc7 d35cr19710n 15 0n1y 4v4114813 1n 3n6115h. w3 4r3 w0rX1n6 0n 7h3 7r4n514710n, 50rry f0r 7h3 1nc0nv3n13nc3.
w13 f4n5 v0n h.9. 10v3cr4f7 w1553n, 11367 c7hu1hu, d3r 83X4nn73573 d3r 6r03n 4173n, n0rm413rw3153 7rum3nd 1n 531n3m h4u5 1n r'1y3h und 7u7 4n 51ch r31471v w3n16. d0ch 131d3r h483n 35 531n3 un2h1163n Xu171573n 635ch4ff7, d45 63f163173 0X709u5m0n573r n4ch 0n3n 4u5 531n3m 5ch14f 2u 3rw3cX3n. und du X4nn57 un5 614u83n, w3nn w1r 5463n, d455 3r d3r 5ch11mm573 m0r63nmuff31 157, d3n m4n 51ch v0r573113n X4nn. m17 31n3m 7083nd3n 5chn4u83n 84hn7 3r 51ch 63r4d3 d3n w36 durch d13 574d7 und 53727 41135 d4r4n, d13 6354m73 m3n5chh317 2u un73rj0ch3n und 137273nd11ch 2u v3rn1ch73n. m157, 3r h47 d1ch 3n7d3cX7! 14uf w36!

2um 61cX 945513r3n d1353 5chr3cX11ch3n d1n63 n1ch7 1n 3ch7, w1r h483n nur 63r4d3 d45 c7hu1hu-5h1r7 835chr1383n. 415 f4n d35 0XXu173n, v0n 71n73nf15ch3n 0d3r 31nf4ch nur v3rd4mm7 6u73r 1173r47ur 50117357 du d1r d13535 X131dun6557cX n1ch7 3n763h3n 14553n. d45 d573r3 2uXunf75523n4r10, d45 d13 v0rd3r53173 d35 5h1r75 213r7, 5011 d1r und 4113n 4nd3r3n 415 w4rnun6 63173n, d13 f1n63r v0n 835chwrun63n und m3rXwrd163n Xu173n 2u 14553n. und du h457 f0r74n 1mm3r 31n3 4u5r3d3, 14u7h415 1! 1! c7hu1hu fh746n! 2u ruf3n. ;)

5123 / c010r