Facebook
83c0m3 0ur f4n 0n f4c3800X
83c0m3 0ur f4n 0n f4c3800X.

c11cX h3r3:

r3c0mm3nd u5
r34dy f0r d15947ch 1n und3r 24h0n3 m0n7h fr33 0f ch4r63

fn0rd T-Shirt

m17 d3m 836r1ff fn0rd wurd3 d1v3r53n 7h30r13n 2uf0163 v0n d3n 111um1n473n 63h1rnw5ch3 4n d3r m3n5chh317 v3r87.

fn0rd T-Shirt

m17 d3m 836r1ff fn0rd wurd3 d1v3r53n 7h30r13n 2uf0163 v0n d3n 111um1n473n 63h1rnw5ch3 4n d3r m3n5chh317 v3r87.

4r71c13 n0. 5476

c0m81n4710n n07 90551813
d31n3 4u5w4h1 157 131d3r n1ch7 v3rf684r. w1r h483n d4h3r d31n3 4u5w4h1 4n6394557.
  • X: xx cm
  • Y: xx cm
fr0m 19,95 € *
  • 1n 570cX

* 1nc1. 19%% v47. 91u5 5h1991n6 c0575

d35cr19710n

n073
7h15 9r0duc7 d35cr19710n 15 0n1y 4v4114813 1n 3n6115h. w3 4r3 w0rX1n6 0n 7h3 7r4n514710n, 50rry f0r 7h3 1nc0nv3n13nc3.
m17 d3m 836r1ff "fn0rd" wurd3 d1v3r53n 7h30r13n 2uf0163 v0n d3n 111um1n473n 63h1rnw5ch3 4n d3r m3n5chh317 v3r87: w3nn n1ch7 4uf63X1r73 m3n5ch3n d13535 w0r7 1353n, n3hm3n 513 35 n1ch7 83wu557 w4hr, 50nd3rn fh13n nur 31n 63n3r31135 unw0h1531n. d4m17 Xnn3n d13 111um1n473n 4150 93rf3X7 d13 m3n5chh317 X0n7r01113r3n: 35 r31ch7 d45 31n84u3n d35 w0r735 "fn0rd" 1n 63whn11ch3 n4chr1ch73n, um d4fr 2u 50r63n, d455 d45 1n d3r n4chr1ch7 835chr1383n3 7h3m4 486313hn7 w1rd.

1n d3r h4cX3r523n3 h47 51ch d3r 836r1ff "fn0rd" 5ch0n 5317 14n63m 415 836r1ff 3748113r7, 3r w1rd 2.8. 1n 9r06r4mm3n 63rn3 415 n4m3 fr v4r14813n 0hn3 8350nd3r3 83d3u7un6 83nu727.

5123 / c010r