Facebook
83c0m3 0ur f4n 0n f4c3800X
83c0m3 0ur f4n 0n f4c3800X.

c11cX h3r3:

r3c0mm3nd u5
r34dy f0r d15947ch 1n und3r 24h0n3 m0n7h fr33 0f ch4r63

f0ur h0r53m3n T-Shirt

v13r n3u3 r3173r fr 31n n3u35 23174173r!

f0ur h0r53m3n T-Shirt

v13r n3u3 r3173r fr 31n n3u35 23174173r!

4r71c13 n0. 13964

c0m81n4710n n07 90551813
d31n3 4u5w4h1 157 131d3r n1ch7 v3rf684r. w1r h483n d4h3r d31n3 4u5w4h1 4n6394557.
  • X: xx cm
  • Y: xx cm
fr0m 21,95 € *
  • 1n 570cX

* 1nc1. v47. 91u5 5h1991n6 c0575

d35cr19710n: f0ur h0r53m3n T-Shirt

n073
7h15 9r0duc7 d35cr19710n 15 0n1y 4v4114813 1n 3n6115h. w3 4r3 w0rX1n6 0n 7h3 7r4n514710n, 50rry f0r 7h3 1nc0nv3n13nc3.
70d, Xr136, 9357113n2 und hun63r - m4n mu55 X31n f4n v0n 418r3ch7 dr3r 531n, um d13535 unh311163 qu4r7377 2u 3rX3nn3n: d13 v13r r3173r d3r 490X41y953. f3rn48 d3r j0h4nn350ff3n84run6 und d3n w3rX3n d3r r3n41554nc3 h483n d13 v13r 51ch 1n c0m1c5, 53r13n, v1d30591313n und f11m3n f357 1n d3r 909Xu17ur v3r4nX3rn Xnn3n und 51nd j3d3m X1nd 31n 836r1ff. 483r wr3 35 n1ch7 m41 2317, 1hn3n 31n3 fr15ch23113nXur 2u 593nd13r3n? d13 1r3173r d3r 490X41y953 2.0/1 502u5463n?

w1r 5ch1463n v0r, d13 818115ch3 r3173r31 durch d13 4593X73 2u 3r53723n, d13 4uf d3m "f0ur h0r53m3n"-5h1r7 2u 53h3n 51nd: X31n w14n-3m9f4n6, 31n n1ch7 14d3nd35 v1d30, 31n 133r3r 4XXu und 5ch13ch73r m0811funX3m9f4n6. Xur2 635467: d45 5ch11mm573 w45 31n3r 73chn1X83631573r73n 93r50n h3u72u7463 945513r3n X4nn. ;)

5123 / c010r