Facebook
83c0m3 0ur f4n 0n f4c3800X
83c0m3 0ur f4n 0n f4c3800X.

c11cX h3r3:

r3c0mm3nd u5
r34dy f0r d15947ch 1n und3r 24h0n3 m0n7h fr33 0f ch4r63

f5m-c7hu1hu T-Shirt

2w31 d3r mch716573n 6773r 1m 1n73113X7u3113n d15Xur5.

f5m-c7hu1hu T-Shirt

2w31 d3r mch716573n 6773r 1m 1n73113X7u3113n d15Xur5.

4r71c13 n0. 12418

c0m81n4710n n07 90551813
d31n3 4u5w4h1 157 131d3r n1ch7 v3rf684r. w1r h483n d4h3r d31n3 4u5w4h1 4n6394557.
  • X: xx cm
  • Y: xx cm
fr0m 22,95 € *
  • 1n 570cX

* 1nc1. v47. 91u5 5h1991n6 c0575

d35cr19710n: f5m-c7hu1hu T-Shirt

n073
7h15 9r0duc7 d35cr19710n 15 0n1y 4v4114813 1n 3n6115h. w3 4r3 w0rX1n6 0n 7h3 7r4n514710n, 50rry f0r 7h3 1nc0nv3n13nc3.
4uf d3n 3r573n 811cX h483n d45 f5m und c7hu1hu v131131ch7 n1ch7 50 v131 63m31n. whr3nd d3r 31n3 63rn3 3r5ch4ff7, dr0h7 d45 3rw4ch3n d35 4nd3r3n d45 3nd3 d3r m3n5chh317 und d4m17 4113r nud3163r1ch73 2u 83d3u73n. 63m31n54m h483n 831d3 1hr3 6r3 und m4ch7 50w13 n47r11ch 1hr3 nud31163n f0r75723, 4uch 415 73n74X31 83X4nn7. 5ch0n durch d1353 4n470m15ch3 8350nd3rh317 h483n 51ch 831d3 6077w353n j3d3 m3n63 m172u73113n. 2. 8. 7r475ch 83r dr. 201d83r6, d3r m41 w13d3r n1ch7 2um 73n74X31163n 63d4nX3n4u574u5ch 31n6314d3n wurd3... v131131ch7 74u5ch3n d13 831d3n 483r 4uch nur 94574-r323973 4u5, m4n v3r573h7 35 n1ch7 63n4u, d13 4u559r4ch3 157 1r63ndw13 nu5ch3116 und 5333hr f3uch7...

d1353 231chnun6 574mm7 8r163n5 v0n d4n1314 5chr3173r 41145 fuch5X1nd. 835uch7 513 d0ch 31nm41 4uf 1hr3r h0m39463 und 53h7 3uch 1hr3 4nd3r3n 7-5h1r7-d3516n5 831 un5 4n.

5123 / c010r