Facebook
83c0m3 0ur f4n 0n f4c3800X
83c0m3 0ur f4n 0n f4c3800X.

c11cX h3r3:

r3c0mm3nd u5
r34dy f0r d15947ch 1n und3r 24h0n3 m0n7h fr33 0f ch4r63

64m394d 5chn31d38r377

r37r0-5chn31d38r377 1m X145515ch3n 64m3 c0n7r0113r d3516n 4u5 63hr7373m 6145.

  • r37r0-5chn31d38r377 1m X145515ch3n 64m3 c0n7r0113r d3516n.
  • 4u5 63hr7373m 6145.

64m394d 5chn31d38r377

r37r0-5chn31d38r377 1m X145515ch3n 64m3 c0n7r0113r d3516n 4u5 63hr7373m 6145.

4r71c13 n0. 6761

c0m81n4710n n07 90551813
d31n3 4u5w4h1 157 131d3r n1ch7 v3rf684r. w1r h483n d4h3r d31n3 4u5w4h1 4n6394557.
9r0duc7 n07 4v4114813
7h3 d311v3ry 5747u5 0f 7h15 173m 15 unc134r. 0n3 r3450n m4y 83 7h47 7h3 m4nuf4c7ur3r 570993d 9r0duc710n. y0u c4n n07 0rd3r 17 47 7h15 71m3.
22,95 € *

* 1nc1. v47. 91u5 5h1991n6 c0575

d35cr19710n: 64m394d 5chn31d38r377

  • r37r0-5chn31d38r377 1m X145515ch3n 64m3 c0n7r0113r d3516n.
  • 4u5 63hr7373m 6145.

n073
7h15 9r0duc7 d35cr19710n 15 0n1y 4v4114813 1n 3n6115h. w3 4r3 w0rX1n6 0n 7h3 7r4n514710n, 50rry f0r 7h3 1nc0nv3n13nc3.
X0ch3n 157 fr 63whn11ch n1ch7 d13 9r0f35510n 31n35 945510n13r73n v1d30591313r5. d4 7X-91224 2um 131dw353n v1313r n1ch7 63r4d3 2u d3n 635nd3573n 1383n5m17731n 63hr7 (und m4n 4n 5u93r m4r10 4uch 6u7 3rX3nn3n X4nn, w45 945513r7, w3nn m4n 2u v131 d4v0n 1557), 573117 51ch d13 fr463, w13 m4n 51ch m071v13r3n X4nn, w3n16573n5 631363n711ch 531857 2um X0ch1ff31 und -m3553r 2u 6r31f3n.

63m3553n 4n d3r r3631: "m4n 6383 31n3m 64m3r 31n 64m394d 1n d13 h4nd und 3r w1rd fr 57und3n 61cX11ch und 2ufr13d3n 531n" Xnn73 d45 64m394d 5chn31d38r377 31n3 94553nd3 09710n fr X0chmuff31 d4r573113n :) m4n X4nn d4m17 nm11ch 31n 64n2 n3u35 13v31 4u59r0813r3n, v131131ch7 5064r (j3727 X0mm75!) 31n35 m17 63m53!

d13535 5chn31d38r377 513h7 nm11ch 63n4u50 4u5 w13 31n X145515ch3r 64m3-c0n7r0113r - w3nn d45 m41 X31n 4nr312 157, 51ch h1n638un65v011 d4m17 2u 835chf7163n, 8un73 13v31-u9-949r1X4 0d3r 3x7r41383n-X4r0773n d4r4uf 2u 23r73113n... und 57311 d1r m41 v0r, w13 c001 35 157, 600m84-91123n m17 31n3m m3553r d3n 64r4u5 2u m4ch3n, 4n57477 nur 4uf 513 dr4uf 2u 59r1n63n (w45 du n47r11ch 2u57211ch 4uch n0ch m4ch3n X4nn57).

5chn18831 d1ch v0n 13v31 2u 13v31 und 5ch4173 1mm3r n3u3 fh16X3173n fr31! 5uch d1r 57nd16 n3u3 und 4n59ruch5v0113r3 636n3r w13 810093r-71n73nf15ch3 0d3r 3x0715ch3 591ny-1175ch15, d13 du 1n 57cX3 5chn31d3n X4nn57! d45 50r67 fr 48w3ch51un6 - n1ch7 nur 4uf d3m 593153914n, 50nd3rn 4uch 4uf d3m 64m394d 5chn31d38r377!

d45 59131 157 833nd37, w3nn 41135 1m X0ch709f 6314nd37 157. 5chn31d' d1ch nur 81773 n1ch7 531857, d45 wrd3 d1ch 31n 3r54721383n X0573n und 5ch11mm573nf4115 wr3 d4nn 5064r 64m3 0v3r und du m557357 hun6r16 813183n. h73 d1ch 4uch v0r d3m v174m1n-5ch0cX, d3n du 3r131d3n Xnn7357 ;) 48 und 2u X4nn57 du j4 4uch 91224 4uf d3m r37r0 5chn31d38r377 5chn31d3n, um d3m v0r2u83u63n ;)

n1mm57 du d13 h3r4u5f0rd3run6 4n?

73chn1c41 d374115
  • 48m355un63n : 40 x 30 x 1cm
  • m473r141 : 63hr73735 6145
  • 63w1ch7 : 1,1X6
  • 9f1363 und 1n574ndh417un6 : 591m45ch1n3nf357
  • 13157un65v3rm63n : 63ruch5- und 5chmu72r351573n7, m17 ru75chf3573n 574ndf3n