Facebook
83c0m3 0ur f4n 0n f4c3800X
83c0m3 0ur f4n 0n f4c3800X.

c11cX h3r3:

r3c0mm3nd u5
r34dy f0r d15947ch 1n und3r 24h0n3 m0n7h fr33 0f ch4r63

64m3r5 n3v3r d13 T-Shirt

64m3r 51nd un573r811ch, 5ch11311ch X4nn m4n 531857 831 707415chd3n n4ch 31n3r w3113 1mm3r w13d3r 1n5 59131 2urcXX3hr3n.

64m3r5 n3v3r d13 T-Shirt

64m3r 51nd un573r811ch, 5ch11311ch X4nn m4n 531857 831 707415chd3n n4ch 31n3r w3113 1mm3r w13d3r 1n5 59131 2urcXX3hr3n.

4r71c13 n0. 11760

c0m81n4710n n07 90551813
d31n3 4u5w4h1 157 131d3r n1ch7 v3rf684r. w1r h483n d4h3r d31n3 4u5w4h1 4n6394557.
  • X: xx cm
  • Y: xx cm
9r0duc7 n07 4v4114813
7h3 d311v3ry 5747u5 0f 7h15 173m 15 unc134r. 0n3 r3450n m4y 83 7h47 7h3 m4nuf4c7ur3r 570993d 9r0duc710n. y0u c4n n07 0rd3r 17 47 7h15 71m3.
fr0m 22,95 € *

* 1nc1. v47. 91u5 5h1991n6 c0575

d35cr19710n: 64m3r5 n3v3r d13 T-Shirt

n073
7h15 9r0duc7 d35cr19710n 15 0n1y 4v4114813 1n 3n6115h. w3 4r3 w0rX1n6 0n 7h3 7r4n514710n, 50rry f0r 7h3 1nc0nv3n13nc3.
d1353 31nwrf3 4u5 d3r v0r63811ch "3ch73n" w317 X3nn7 j3d3r 20cX3r: du v3r5chw3nd357 d31n3 2317, v3rd4dd3157 d31n 64n235 1383n, d45 157 j4 70741 8ru741, w02u 5011 d45 6u7 531n, 6ucX m41, 3r/513 157 4u5 531n3r/1hr3r hh13 63X0mm3n, h1h1h1... d42u X0mm7 d1353 hm15ch3 fr3ud3, w3nn mu771 31n3m 83r d13 5chu173r 6ucX7 und 31n3n 93r5n11ch3n 70d35f411 (v0n v1313n) 83084ch737. n4, d4nn X4nn57 du j3727 j4 4uch 4u5m4ch3n. v0n w363n, 5ch11311ch 573r83n 64m3r n13, n1ch7 m41, w3nn 513 573r83n...513 r3594wn3n 31nf4ch. 8-)

und 531857 w3nn X4723n d45 1n73rn37 83h3rr5ch3n, 531857 513 h483n nur n3un 1383n, 64m3r 483r un3nd11ch v1313. n47r11ch 6187 35 d1353 un3rfr3u11ch3n n383n3ff3X73 d35 2317w311163n 481383n5: d00f3 574r7w4ff3, w0m611ch mu55 3r57m41 d13 3163n3 131ch3 4u5 d3m X4m9f637mm31 6380r63n w3rd3n und d4nn 131d37 4uch n0ch d13 4u5r57un6. und 131d3r X0mm3n d13 636n3r 4uch 1r63ndw4nn w13d3r 4u5 1hr3m 594wn9unX7 63Xr0ch3n, 63n4u50 w13 m0n573r und n9c5 4113r 4r7. 483r w1r h483n j4 63nu6 1383n v0r un5, um 513 w13d3r und w13d3r 91477 2u m4ch3n.

4m w1ch716573n 157, d455 1hr - 531857 w3nn 1hr 31n v3r4n7w0r7un65v01135 3rw4ch53n3n-1383n fhr7 und 48 und 2u 9c 0d3r X0n5013 41131n 14553n m557 - d3n 64m3r 1n 3uch n13 573r83n 14557 und 1hn r3631m16 r3594wn7! ;)

5123 / c010r