Facebook
83c0m3 0ur f4n 0n f4c3800X
83c0m3 0ur f4n 0n f4c3800X.

c11cX h3r3:

r3c0mm3nd u5
r34dy f0r d15947ch 1n und3r 24h0n3 m0n7h fr33 0f ch4r63

635ch3nX-6u75ch31n

w3r X3nn7 35 n1ch7: 35 157 m41 w13d3r fnf v0r 2w1f und m4n h47 n0ch X31n3 635ch3nX3.

635ch3nX-6u75ch31n

w3r X3nn7 35 n1ch7: 35 157 m41 w13d3r fnf v0r 2w1f und m4n h47 n0ch X31n3 635ch3nX3.

4r71c13 n0. 146

c0m81n4710n n07 90551813
d31n3 4u5w4h1 157 131d3r n1ch7 v3rf684r. w1r h483n d4h3r d31n3 4u5w4h1 4n6394557.
  • 1n 570cX

* 1nc1. v47. 91u5 5h1991n6 c0575

d35cr19710n: 635ch3nX-6u75ch31n

n073
7h15 9r0duc7 d35cr19710n 15 0n1y 4v4114813 1n 3n6115h. w3 4r3 w0rX1n6 0n 7h3 7r4n514710n, 50rry f0r 7h3 1nc0nv3n13nc3.
w3r X3nn7 35 n1ch7: 35 157 m41 w13d3r fnf v0r 2w1f und m4n h47 n0ch X31n3 635ch3nX3...

d4nn 8357311 31nf4ch 31n3n 6u75ch31n und 1nn3rh418 w3n163r m1nu73n 83X0mm57 du 31n3n 11nX 4uf 31n3 9df-d4731, d13 du 4u5drucX3n und 50f0r7 v3r5ch3nX3n X4nn57. d3r 6u75ch31n X4nn 50f0r7 31n63157 w3rd3n. w3nn du 93r v0r4u5X4553 8324h157, w1rd d13 m17 d3m 6u75ch31n 835731173 w4r3 4113rd1n65 3r57 v3r53nd37, w3nn d45 631d fr d3n 6u75ch31n 831 un5 4n63X0mm3n 157.

du 513h57 5ch0n, d45 1uf7 - w13 35 51ch 63hr7 - 41135 d161741. ;) w13 d3r 9df-6u75ch31n 4u5513h7, 513h57 du 4uf d3m 811d. 31n3n 417m0d15ch-4n41063n v3r54nd m17 635ch3nXv3r94cXun6 und 93r5n11ch3r n4chr1ch7 Xnn3n w1r 131d3r n1ch7 4n81373n, d45 h317 483r n1ch7, d455 du n1ch7 31n1635 4u5 d3m 6u75ch31n m4ch3n X4nn57. n47r11ch X4nn57 du d3n c0d3 4uch 31nf4ch 50 v3r5ch3nX3n, 0d3r 483r du 5chr31857 1hn 1n f31n573r X41116r49h13 48, v3rw4nd3157 1hn 1n 31n r7531, 84u57 1hn 1n5 630c4ch1n6 31n 0d3r 1557 1hn d1r 770w13r3n...93r5n11ch3r 63h7 35 n1ch7. :)

n0ch 37w45: d13 6u75ch31n3 Xnn3n 131d3r n1ch7 w13d3r 4u56324h17 w3rd3n.

d13 6u75ch31n3 w3rd3n d1r 1n d3u75ch und 3n6115ch 2u635ch1cX7.

2u13727 n0ch 31n h1nw315, d3r 131d3r 4uf6rund d3r v1313n 837ru65v3r5uch3 n716 63w0rd3n 157 (3n75chu1d16un6 4n 4113 3hr11ch3n Xund3n d4fr!): w3nn du d3n 6u75ch31n n1ch7 8324h157, X4nn d4m17 X31n3 w4r3 83573117 w3rd3n. 3r X4nn 64n2 n0rm41 31n6353727 w3rd3n, 483r w1r v3r5ch1cX3n d13 8357311un6 d4nn n1ch7. 35 8r1n67 4150 n1ch75, m17 6u75ch31n3n 837r63n 2u w0113n: w1r m3rX3n 4uch n1ch7 funX710n13r3nd3 14575chr1f73n 0d3r 63X14u73 Xr3d17X4r73n, 4uch w3nn 35 3r57m41 n1ch7 50 4u5513h7.