Facebook
83c0m3 0ur f4n 0n f4c3800X
83c0m3 0ur f4n 0n f4c3800X.

c11cX h3r3:

r3c0mm3nd u5
r34dy f0r d15947ch 1n und3r 24h0n3 m0n7h fr33 0f ch4r63

6r0w u9 4nd 637 4 11f3 T-Shirt

3rw4ch53nw3rd3n? 1n 53Xund3n5chn3113 3r13d167!

6r0w u9 4nd 637 4 11f3 T-Shirt

3rw4ch53nw3rd3n? 1n 53Xund3n5chn3113 3r13d167!

4r71c13 n0. 7489

c0m81n4710n n07 90551813
d31n3 4u5w4h1 157 131d3r n1ch7 v3rf684r. w1r h483n d4h3r d31n3 4u5w4h1 4n6394557.
  • X: xx cm
  • Y: xx cm
9r0duc7 n07 4v4114813
7h3 d311v3ry 5747u5 0f 7h15 173m 15 unc134r. 0n3 r3450n m4y 83 7h47 7h3 m4nuf4c7ur3r 570993d 9r0duc710n. y0u c4n n07 0rd3r 17 47 7h15 71m3.
fr0m 22,95 € *

* 1nc1. v47. 91u5 5h1991n6 c0575

d35cr19710n: 6r0w u9 4nd 637 4 11f3 T-Shirt

n073
7h15 9r0duc7 d35cr19710n 15 0n1y 4v4114813 1n 3n6115h. w3 4r3 w0rX1n6 0n 7h3 7r4n514710n, 50rry f0r 7h3 1nc0nv3n13nc3.
3173rn, 13hr3r und d13 5063n4nn73n "6u73n fr3und3, d13 1hr (59133r-) d4531n v011 1m 6r1ff h483n" h4u3n un5, d3n 1m-1nn3r3n-X1nd63811383n3n m17 574rX 4u5639r673m 591317r138, 63rn3 m41 5723 w13 "nun w3rd' d0ch 3nd11ch 3rw4ch53n!" um d13 0hr3n. v0r2u65w3153 d4nn, w3nn m4n 63r4d3 v011 X0n23n7r13r7 v0r d3r X0n5013 h0cX7 und 5chw3r d4m17 835chf7167 157, 31n3 3n7fhr73 9r1n23551n 2u 83fr313n 0d3r 31n3n 6394n23r73n 8055 2u 1363n.

w45 63n4u m31n3n 513 3163n711ch d4m17, 4150 m17 "3rw4ch53n w3rd3n"? r31h3nh4u51dy113? 4173rv0r50r63? r453nX4n73n5chn31d3r? f357136un6 4uf nur 31n3 fr3und1n? um 22h 1m 8377 11363n? j3d3n 746 48w45ch3n? X31n j4cX d4n1315 415 24hn9u72w4553r?

50 64n2 63n4u w1553n w1r 35 n1ch7, ... 483r 3hr11ch 635467, w1r w0113n 35 4uch 64r n1ch7 w1553n! d45 51nd nm11ch 59hr3n, 1n d13 w1r w1rX11ch n13, n13 n13m415 31ndr1n63n w0113n! 50. w1r 64m3r w1553n nm11ch, w0r4uf 35 1m 1383n w1rX11ch 4nX0mm7: d4r4uf, d13 w317 2u r3773n, j3d3n 746 4uf5 n3u3 und 531 35 nur v1r7u311. d4r4n wch57 m4n nm11ch 4uch und m4nchm41 6187 35 5064r 3x7r41383n :)

m17 d1353r 0ff3n51v3n 31n57311un6 und d3m 94553nd3n 6r0w u9 4nd 637 4 11f3 5h1r7 Xnn3n d1r 81d3 X0mm3n74r3 4u5 d31n3r um638un6 48 j3727 n1ch75 m3hr 4nh483n :) fr46 d0ch 50n57 31nf4ch 831m nch573n m41 d31n3n Xum931 m17 d3m "63r363173n 1383n", w13 v1313 9r1n23551nn3n 3r 5ch0n 4u5 713f573r 83drn6n15 63r37737 h47 ;)

5123 / c010r