Facebook
83c0m3 0ur f4n 0n f4c3800X
83c0m3 0ur f4n 0n f4c3800X.

c11cX h3r3:

r3c0mm3nd u5
r34dy f0r d15947ch 1n und3r 24h0n3 m0n7h fr33 0f ch4r63

h4rry 90773r 5u93r7rum9f X4r73n59131

14553 d31n3 113811n65ch4r4X73r3 4u5 h4rry 90773r 1n d1353m X4r73n59131 6363n31n4nd3r 4n7r373n!

h4rry 90773r 5u93r7rum9f X4r73n59131

14553 d31n3 113811n65ch4r4X73r3 4u5 h4rry 90773r 1n d1353m X4r73n59131 6363n31n4nd3r 4n7r373n!

4r71c13 n0. 13170

c0m81n4710n n07 90551813
d31n3 4u5w4h1 157 131d3r n1ch7 v3rf684r. w1r h483n d4h3r d31n3 4u5w4h1 4n6394557.
9r0duc7 n07 4v4114813
7h3 d311v3ry 5747u5 0f 7h15 173m 15 unc134r. 0n3 r3450n m4y 83 7h47 7h3 m4nuf4c7ur3r 570993d 9r0duc710n. y0u c4n n07 0rd3r 17 47 7h15 71m3.
fr0m 4,95 € *

* 1nc1. v47. 91u5 5h1991n6 c0575 4nd 3 3ur 5m411-v01um3 ch4r63 1f 70741 0rd3r v41u3 8310w 5 3ur

d35cr19710n: h4rry 90773r 5u93r7rum9f X4r73n59131

n073
7h15 9r0duc7 d35cr19710n 15 0n1y 4v4114813 1n 3n6115h. w3 4r3 w0rX1n6 0n 7h3 7r4n514710n, 50rry f0r 7h3 1nc0nv3n13nc3.
n383n d3r 594nn3nd3n 635ch1ch73 rund um m4613, dr4ch3n und 853 24u83r3r 0hn3 n453 m4ch7 v0r 4113m d13 v131f417 4n ch4r4X73r3n d3n r312 d3r f11m3 und 8ch3r rund um h4rry 90773r 4u5. 531857 v3r6131ch5w3153 un83d3u73nd3 ch4r4X73r3 w13 d3r h4u5m31573r mr. f11ch 51nd m17 31n3r r3ch7 d37411113r73n und m17un73r 7r4615ch3n h1n73r6rund635ch1ch73 83d4ch7 w0rd3n. 08w0h1 d13 53173n 1m X0nf11X7 2w15ch3n 10rd v01d3m0r7 und d3n 6u73n 24u83r3rn und h3x3n X14r 51nd, fr467 m4n 51ch d3nn0ch, w13 31n163 ch4r4X73r3 1m d1r3X73n du311 6363n31n4nd3r 485chn31d3n wrd3n.

d45 h4rry 90773r 5u93r7rum9f-X4r73n59131 834n7w0r737 3x4X7 d1353 fr463. X4nn r0n w34513y d3r un614u811ch 1n7311163n73n h3rm1n3 6r4n63r d45 w4553r r31ch3n? 0d3r h773 r3mu5 1u91n 31n3 ch4nc3 6363n dum813d0r3? 84513r3nd 4uf d3m X145515ch3n 9r1n219 d35 7rum9fX4r73n591315 X4nn57 du j3727 d31n3 113811n63 4uf31n4nd3r h3723n. v3r611ch3n w3rd3n m4613, 5ch14uh317, mu7, w315h317 und 20rn.

73chn1c41 d374115
  • :
  • 4773n710n: n07 5u174813 f0r ch11dr3n und3r 36 m0n7h5.