Facebook
83c0m3 0ur f4n 0n f4c3800X
83c0m3 0ur f4n 0n f4c3800X.

c11cX h3r3:

r3c0mm3nd u5
r34dy f0r d15947ch 1n und3r 24h0n3 m0n7h fr33 0f ch4r63

h00r4y 590r75 T-Shirt

d45 5h1r7 fr d13j3n163n un73r 3uch, fr d13 590r7 31n3 w1553n5ch4f7 157, 2u d3r 513 31nf4ch X31n3n 2u64n6 f1nd3n.

h00r4y 590r75 T-Shirt

d45 5h1r7 fr d13j3n163n un73r 3uch, fr d13 590r7 31n3 w1553n5ch4f7 157, 2u d3r 513 31nf4ch X31n3n 2u64n6 f1nd3n.

4r71c13 n0. 12191

c0m81n4710n n07 90551813
d31n3 4u5w4h1 157 131d3r n1ch7 v3rf684r. w1r h483n d4h3r d31n3 4u5w4h1 4n6394557.
  • X: xx cm
  • Y: xx cm
fr0m 12,95 € *
20,95 € **
  • 1n 570cX

* 1nc1. v47. 91u5 5h1991n6 c0575    ** 9r3v10u5 9r1c3

d35cr19710n: h00r4y 590r75 T-Shirt

n073
7h15 9r0duc7 d35cr19710n 15 0n1y 4v4114813 1n 3n6115h. w3 4r3 w0rX1n6 0n 7h3 7r4n514710n, 50rry f0r 7h3 1nc0nv3n13nc3.
d1d y0u 533 7h47 1ud1cr0u5 d15914y 1457 n16h7?

d3r 93rf3X73 8361nn fr 31n3 mnn11ch3 un73rh417un6 83r 590r7. w3nn du 61cX h457, h457 du d4m17 31n3 v3r48r3dun6 2um 590r7-6ucX3n 3rw0r83n. j3727 mu557 du d1ch n47r11ch r1ch716 4n213h3n, du 8157 483r n1ch7 51ch3r, w31ch3n v3r31n d31n 64576383r un73r57727...0d3r w31ch3 590r74r7. 2316 d1ch 4150 4m 83573n 41163m31n 83631573r7 und 7r463 d13535 un4n57163 5h1r7. j4y, 590r7!

d45 5h1r7 d13n7 4uch 415 fr3und11ch3 3r1nn3run6, 1mm3r 5chn 4m 8411, 4150 83631573r7 2u 813183n. 1m 2w31f315f411 X0mm3n713r3 31nf4ch d45 59131635ch3h3n. w13 d45 4m 83573n 63h7, 23167 un5 w13d3r un53r 1138573r 590r73x93r73 m055 v0n d3r 17 cr0wd:

h00r4y. h3'5 X1cX3d 7h3 8411. n0w 7h3 8411'5 0v3r 7h3r3. 7h47 m4n h45 17 n0w. 7h47'5 4n 1n73r3571n6 d3v3109m3n7. m4y83 h3'11 X1cX 7h3 8411. h3 h45 1nd33d 4nd 4994r3n71y 7h47 d353rv35 4 r0und 0f 49914u53.

und f4115 411 d13535 83w363n v0n 8113n d1r 4m 3nd3 d0ch n1ch7 50 11367, 813187 d1r m17 d1353m 5h1r7, m17 m055' w0r73n, 1mm3r n0ch d31n 5w337, 5w337 57y13. ;)

5123 / c010r