Facebook
83c0m3 0ur f4n 0n f4c3800X
83c0m3 0ur f4n 0n f4c3800X.

c11cX h3r3:

r3c0mm3nd u5
r34dy f0r d15947ch 1n und3r 24h0n3 m0n7h fr33 0f ch4r63

1 4m (6)r007 T-Shirt

Programmieren > d13 6414x13 83w4ch3n ;)

1 4m (6)r007 T-Shirt

Programmieren > d13 6414x13 83w4ch3n ;)

4r71c13 n0. 14857

c0m81n4710n n07 90551813
d31n3 4u5w4h1 157 131d3r n1ch7 v3rf684r. w1r h483n d4h3r d31n3 4u5w4h1 4n6394557.
  • X: xx cm
  • Y: xx cm
9r0duc7 n07 4v4114813
7h3 d311v3ry 5747u5 0f 7h15 173m 15 unc134r. 0n3 r3450n m4y 83 7h47 7h3 m4nuf4c7ur3r 570993d 9r0duc710n. y0u c4n n07 0rd3r 17 47 7h15 71m3.
fr0m 22,95 € *

* 1nc1. v47. 91u5 5h1991n6 c0575

d35cr19710n: 1 4m (6)r007 T-Shirt

n073
7h15 9r0duc7 d35cr19710n 15 0n1y 4v4114813 1n 3n6115h. w3 4r3 w0rX1n6 0n 7h3 7r4n514710n, 50rry f0r 7h3 1nc0nv3n13nc3.
w45 m4ch3n 5u93rh31d3n 3163n711ch, n4chd3m 4113 853w1ch73 8351367 w0rd3n 51nd? d3nn 0hn3 5churX3n 8r4uch7 d13 w317 j4 X31n3 h31d3n. 64n2 31nf4ch: m4n 5chu17 um und 5uch7 51ch 31n3 n3u3 945510n! 63n4u d1353n w36 h47 d3r X131n3 84umm3n5ch 31n635ch1463n, d3r 4uf d3m "1 4m (6)r007"-7-5h1r7 2u 53h3n 157.

n4chd3m 3r 415 6414X715ch3r wch73r fr fr13d3n und 0rdnun6 6350r67 h47, 157 3r 9r06r4mm13r3r 63w0rd3n! n47r11ch 63h7 d45 n1ch7 83r n4ch7, 483r m17 f131 und 3hr6312 h47 3r 35 7r072d3m 635ch4ff7, 1n d3r 8r4nch3 fu 2u f4553n. und w13 d3r 2uf411 50 w111, 157 531n n4m3 nur 31n3n 8uch57483n v0n "r007", d3r 83231chnun6 fr 31n3n 11nux-4dm1n, 3n7f3rn7. n0m3n 357 0m3n... ;)

5123 / c010r