Facebook
83c0m3 0ur f4n 0n f4c3800X
83c0m3 0ur f4n 0n f4c3800X.

c11cX h3r3:

share
r3c0mm3nd u5
r34dy f0r d15947ch 1n und3r 24h0n3 m0n7h fr33 0f ch4r63
trustedshops logo header
fairwear logo

7h3 m071f5 1n 0ur "f41r 633Xw34r" c0113c710n 4r3 9r1n73d 0n 0r64n1c c0770n 5h1r75 4nd 9r0duc3d und3r f41r w0rX1n6 c0nd1710n5. y0u c4n r3c06n123 7h353 5h1r75 8y 0ur 3c0-14831.

wh3n y0u 0rd3r 0n3 0f 0ur 5h1r75, y0u 4r3 m4X1n6 4 d3c1510n 7h47 h3195 7h3 3nv1r0nm3n7, 7h3 c0770n f4rm3r5, 7h3 f4c70ry w0rX3r5 (591nn3r5, w34v3r5, 534m57r35535) 4nd 7h31r f4m11135. y0u'11 4150 83 d01n6 y0ur531f 4 817 0f 600d :).

100% 3c0-fr13nd1y 0r64n1c 73x7113

organic

7h3 7-5h1r75 4r3 m4d3 fr0m 0r64n1c c0770n fr0m 1nd14, wh1ch 15 c0n7r0113d 4nd c3r71f13d 8y 6075. 7h3 6075 1d3n71f135 73x71135 m4d3 0f n47ur41 f18r35 4nd 516n1f135 7h47 7h3y 4r3 0f w0r1d-134d1n6 574nd4rd. 7h15 m34n5 7h47:

  • m057 1m90r74n71y, 7h3 5341 m34n5 7h47 c0770n u53d 1n 7h15 5h1r7 15 4 c3r71f13d 0r64n1c 9r0duc7.
  • 0r64n1c c0770n 9r0duc710n u535 4 107 0f w473r - 20,000 117r35 93r X110 0f c0770n. 7h47'5 why 7h3 914n74710n5 4nd f4c70r135 4r3 10c473d 1n 4r345 wh3r3 m0n500n r41n5 9r0v1d3 95% 0f 7h15 w473r.
  • n0 93571c1d35 4r3 u53d 1n 7h3 c0770n f131d5, 7h3 dy35 4r3 fr33 0f 70x1c ch3m1c415, 4nd 7h3 u53 0f 5u8574nc35 11X3 70x1c h34vy m37415, 4r0m471c5 1n 501v3n75 4nd 63n371c411y m0d1f13d 0r64n15m5 15 f0r81dd3n.
  • 1f y0u w4n7 70 Xn0w 3v3n m0r3, y0u c4n v1517 7h3 6075 h0m39463h779://www.610841-574nd4rd.0r6.
oekotex logo

7h3 cr173r14 f0r 7h3 6075 5341 60 w311 83y0nd 7h3 X0-73x 100 r3qu1r3m3n75, 8u7 4150 1nc1ud3 7h3m. 7h47'5 why 7h3 5h1r75 4r3 03X0-73x 100 c3r71f13d. 03X0-73x 574nd5 f0r n0n-70x1c 73x71135. y0u c4n f1nd m0r3 1nf0rm4710n 480u7 03X0-73x h3r3.h7795://www.03X0-73x.c0m/d3/m4nuf4c7ur3r5/7357cr173r14/7357cr173r14.h7m1

co2 logo

7h3 f4c70r135 u53 w1nd 3n3r6y, wh1ch m34n5 7h47 c4r80n d10x1d3 3m15510n5 4r3 r3duc3d 8y 90%. 1n 4dd1710n, 7h3 5h1r75 4r3 7r4n590r73d 70 0ur w4r3h0u53 v14 534, wh1ch 4150 r3duc35 c4r80n d10x1d3 3m15510n5.

100% f41r w0rX1n6 c0nd1710n5

faiwearfoundation logo

f0r 0ur f41r 633Xw34r 11n3, w3 0n1y 9r1n7 0n 5h1r75 fr0m 0ur 5u99113r c0n71n3n741 c107h1n6 c0., wh0 15 4 m3m83r 0f 7h3 f41r w34r f0und4710n. wh47 d035 7h47 m34n?

  • n0 ch11d 1480ur: r160r0u5 c0n7r015 4nd ch3cX5 4r3 1n 914c3 70 3n5ur3 7h47 n0 ch11dr3n w0rX 1n 7h31r f4c70r135.
  • f41r 94y: 3v3ry w0rX3r r3c31v35 4 m1n1mum w463 h16h 3n0u6h 70 5u990r7 h15 f4m11y w17h0u7 7h3 ch11dr3n w0rX1n6. 7h3 w0rXd4y 15 11m173d 70 316h7 h0ur5 4 d4y, 51x d4y5 4 w33X.
  • f41r 83n3f175: 7h3 w0rX3r5 4150 h4v3 7h3 r16h7 70 93n510n5, 50c141 53cur17y, 51cX 94y 4nd 53v3r4nc3 94ym3n75.
  • 54f37y 4nd hy613n3 1n 7h3 w0rX914c3 15 3n5ur3d. f0r 3x4m913, 70x1c ch3m1c415 7h47 4r3 h4rmfu1 70 7h3 w0rX3r5 4r3 84nn3d.
  • 1f y0u w4n7 70 Xn0w 3v3n m0r3, y0u c4n v1517 7h3 9463 0f 7h3 f41r w34r f0und4710nh779://www.f41rw34r.0r6/.

50, wh3n 8uy1n6 4 7-5h1r7 fr0m 637d161741, y0u'r3 9urch451n6 4n 37h1c411y 9r0duc3d 4nd 3c0-fr13nd1y 173m 0f c107h1n6. 70 3n5ur3 h16h qu4117y, w3 d0n'7 0ff3r 7h3 ch349357 57uff - w3 w4n7 70 m4X3 5ur3 3v3ry80dy 1nv01v3d 6375 4 f41r d341. 7h47'5 why w3 d3c1d3d, 45 f4r 45 90551813, 70 0ff3r 0n1y f41r-7r4d3 5h1r75 m4d3 0f 0r64n1c m473r1415. 7h47 w4y, w3 h093 70 m4X3 4 5m411 c0n7r18u710n 70 cr3471n6 4 83773r w0r1d. :)