Facebook
83c0m3 0ur f4n 0n f4c3800X
83c0m3 0ur f4n 0n f4c3800X.

c11cX h3r3:

r3c0mm3nd u5
r34dy f0r d15947ch 1n und3r 24h0n3 m0n7h fr33 0f ch4r63

1n6r355 r34d1n6 T-Shirt

14n654m1353r h483n X31n3 ch4nc3. 31n3n m0m3n7 486313nX7, und m4n v3r113r7 531n3 90r7413.

  • T-shirt regarding Google's game Ingress.

1n6r355 r34d1n6 T-Shirt

14n654m1353r h483n X31n3 ch4nc3. 31n3n m0m3n7 486313nX7, und m4n v3r113r7 531n3 90r7413.

4r71c13 n0. 11695

c0m81n4710n n07 90551813
d31n3 4u5w4h1 157 131d3r n1ch7 v3rf684r. w1r h483n d4h3r d31n3 4u5w4h1 4n6394557.
  • X: xx cm
  • Y: xx cm
fr0m 19,95 € *
  • 1n 570cX

* 1nc1. v47. 91u5 5h1991n6 c0575

d35cr19710n: 1n6r355 r34d1n6 T-Shirt

  • T-shirt regarding Google's game Ingress.

n073
7h15 9r0duc7 d35cr19710n 15 0n1y 4v4114813 1n 3n6115h. w3 4r3 w0rX1n6 0n 7h3 7r4n514710n, 50rry f0r 7h3 1nc0nv3n13nc3.
w13 h457 du d1ch 3n75ch13d3n, 3r13uch7373r 0d3r w1d3r57nd13r? 50 0d3r 50, du 50117357 d31n 3r083r735 73rr170r1um n1ch7 4u5 d3n 4u63n 14553n. 31nm41 486313nX7, und 5ch0n h47 m4n 531n3 mh54m 31n63n0mm3n3n 90r7413 4n d13 636n3r v3r10r3n.

31n3 6u73 74X71X 157 41135, und d42u 63hr7 n47r11ch 4uch d13 63213173 v3rw1rrun6 d3r f31nd11ch3n 6ru993. w45 wr3 d42u 83553r 63316n37, 415 d13535 633X163 5h1r7? d4m17 w1r57 du 4113 811cX3 4uf d1ch 213h3n! ;) und whr3nd d31n 0r13n713run6510535 6363n83r n0ch v3r5uch7, 51ch d4r83r X14r 2u w3rd3n, w45 35 63r4d3 11357, h47 35 5ch0n d3n nch573n 57729unX7 31n6387. 50 5chn311 63h7 d45.

6131ch231716 d13n7 d45 5h1r7 m17 d3m 1n6r355-1060 415 3rX3nnun65231ch3n un73r 4113n 591313rn. n1ch7 j3d3r, d3r 8357nd16 4uf 531n 5m4r79h0n3 574rr7 und 51ch um 53h3n5wrd16X3173n h3rumdrcX7, 157 31n 3r13uch7373r 0d3r 7311 d35 w1d3r574nd5. w1r 6383n 2u, d3r un73r5ch13d 2u 31n3m v3r1rr73n 70ur1573n 157 r3ch7 h0ch. d1353 5chmh11ch3 v3rw3ch51un6 813187 d1r r1ch716 4n632063n 3r594r7. und w3r w31, v131131ch7 7umm31n 51ch m3hr 591313r, 415 63d4ch7?

5123 / c010r