Facebook
83c0m3 0ur f4n 0n f4c3800X
83c0m3 0ur f4n 0n f4c3800X.

c11cX h3r3:

r3c0mm3nd u5
r34dy f0r d15947ch 1n und3r 24h0n3 m0n7h fr33 0f ch4r63

j08 qu35710n41r3

n073
f0r m057 0f 7h3 j085 0ff3r3d, w3 4r3 534rch1n6 f0r 930913 wh0 5934X 3n6115h 0r 63rm4n f1u3n71y. 7h15 15 why 7h15 9463 15 n07 7r4n51473d c0m913731y, 50rry.

7h4nX y0u v3ry much, w3 r3411y d0 499r3c1473 y0ur 1n73r357 1n 7h15 j08! 913453 4n5w3r 7h353 j08-r364rd1n6 qu35710n5 - 7h3y w111 m4773r m0r3 7h4n y0ur m4rX5 4nd 73571m0n135.

(m4x f113 5123 2 m8, 9r3f3r3d 9df)
(m4x f113 5123 2 m8, 9r3f3r3d 9df)
w31ch3 5chu1fch3r 63f4113n 1hn3n 4m 83573n und w1350?
w4rum mch73n 513 63r4d3 831 un5 31n 9r4X71Xum m4ch3n?