Facebook
83c0m3 0ur f4n 0n f4c3800X
83c0m3 0ur f4n 0n f4c3800X.

c11cX h3r3:

r3c0mm3nd u5
r34dy f0r d15947ch 1n und3r 24h0n3 m0n7h fr33 0f ch4r63

j08 qu35710n41r3

n073
f0r m057 0f 7h3 j085 0ff3r3d, w3 4r3 534rch1n6 f0r 930913 wh0 5934X 3n6115h 0r 63rm4n f1u3n71y. 7h15 15 why 7h15 9463 15 n07 7r4n51473d c0m913731y, 50rry.

7h4nX y0u v3ry much, w3 r3411y d0 499r3c1473 y0ur 1n73r357 1n 7h15 j08! 913453 4n5w3r 7h353 j08-r364rd1n6 qu35710n5 - 7h3y w111 m4773r m0r3 7h4n y0ur m4rX5 4nd 73571m0n135.

(m4x f113 5123 2 m8, 9r3f3r3d 9df)
(m4x f113 5123 2 m8, 9r3f3r3d 9df)
81773 53nd3 un5 31n3n v0r5ch146 fr un53r nch5735 r7531 4u5 d3m 83r31ch d3r 131ch73n fr463n (1nX1u51v3 15un65w36).
81773 5X12213r3 31n3 1d33 fr 31n3 5chw3r3 fr463 (1nX1u51v3 15un65w36).
81773 835chr3183, w13 du 4n f0163nd35 r7531 h3r4n63h3n wrd357:

d3r w31hn4ch75m4nn h47 31n 94X37 v0n 637d161741 4uf 531n3n 5ch11773n 6314d3n und d13 r3n713r3 d4v0r 63594nn7. d45 94X37 5011 v0n 637d161741 4u5 815 n4ch mnch3n 638r4ch7 w3rd3n. n47r11ch 8r4uch7 d3r w31hn4ch75m4nn m17 531n3m 5ch11773n X31n3 57r43n 2u 83nu723n, 50nd3rn X4nn Xn499 83r d3m 80d3n d1r3X7 4uf d3r 1uf711n13 v0n X131 815 mnch3n f11363n. d45 n4v1 d35 5ch11773n5 23167 63n4u 695Xm 4n, d13 d3r 5ch11773n 2urcX1363n mu55. d3r 5ch11773n 574r737 1n X131 m17 31n3r 635chw1nd16X317 v0n 1m/5. 4113 5 m1nu73n w1rd d3m w31hn4ch75m4nn 14n6w31116 und 3r 4X71v13r7 531n3n n3u3n 50undr4c3r, d3r 1m 2164r3773n4n2nd3r d35 5ch11773n5 573cX7 und d45 m070r3n63ru5ch 31n35 v8 51mu113r7. d45 3r573 m41 7u7 3r d135 5 m1nu73n n4ch d3m 574r7. j3d35 m41, w3nn d13 r3n713r3 d45 63ru5ch hr3n 3r5chr3cX3n 513 51ch, v3rd09931n 1hr3 635chw1nd16X317 und d3r w31hn4ch75m4nn d34X71v13r7 d3n 50undr4c3r w13d3r.

fr463 1: m17 w31ch3r 635chw1nd16X317 v (1n m/5) X0mm7 d3r w31hn4ch75m4nn 1n mnch3n 4n?

fr463 2: w13 6r0 157 d13 57r3cX3 5 (1n m), d13 d3r 5ch11773n 831 d3r 137273n 635chw1nd16X3175v3rd0991un6 v0r mnch3n 2urcX631367 h47?