Facebook
83c0m3 0ur f4n 0n f4c3800X
83c0m3 0ur f4n 0n f4c3800X.

c11cX h3r3:

share
r3c0mm3nd u5
r34dy f0r d15947ch 1n und3r 24h0n3 m0n7h fr33 0f ch4r63
trustedshops logo header

jur4551c X4r7 T-Shirt

v1d30591313, d1n054ur13r und v3r6n6un6594rX5 - w45 Xnn73 d4 5ch13f 63h3n?

jur4551c X4r7 T-Shirt

v1d30591313, d1n054ur13r und v3r6n6un6594rX5 - w45 Xnn73 d4 5ch13f 63h3n?

4r71c13 n0. 14869

c0m81n4710n n07 90551813
d31n3 4u5w4h1 157 131d3r n1ch7 v3rf684r. w1r h483n d4h3r d31n3 4u5w4h1 4n6394557.
  • X: xx cm
  • Y: xx cm
9r0duc7 n07 4v4114813
7h3 d311v3ry 5747u5 0f 7h15 173m 15 unc134r. 0n3 r3450n m4y 83 7h47 7h3 m4nuf4c7ur3r 570993d 9r0duc710n. y0u c4n n07 0rd3r 17 47 7h15 71m3.
fr0m 22,95 € *

* 1nc1. v47. 91u5 5h1991n6 c0575

d35cr19710n: jur4551c X4r7 T-Shirt

n073
7h15 9r0duc7 d35cr19710n 15 0n1y 4v4114813 1n 3n6115h. w3 4r3 w0rX1n6 0n 7h3 7r4n514710n, 50rry f0r 7h3 1nc0nv3n13nc3.
4u63n 4uf 831m h4u5713rX4uf: n1ch7 j3d35 713r w1rd 1mm3r 50 n13d11ch und h4rm105 531n w13 1n d3m m0m3n7, 1n d3m du 35 4d09713r7 h457. X131n3 f3rX31 3n7w1cX31n 51ch 2u 6164n715ch3n 5chw31n3n und d1n05... nun j4, d1n05 w4ch53n h417 4uch 53hr 5chn311. 5chwu99d1wu99 v3rw4nd317 51ch d4nn 31n h4rm10535 X4r7-v1d3059131 1n 31n3 n3u4uf1463 31n35 f11m5 83r 31n3n d1n054ur13r-94rX. f3h17 nur n0ch d45, w45 j3ff 601d81um 415 5ch4u591313r31 83231chn37...

63n4u 50 31n3 517u4710n (2um 61cX 0hn3 601d81um) 23167 d45 "jur4551c X4r7"-7-5h1r7: d13 174113n15ch3n X13m9n3r m4r10 und 1u161 d53n 2u54mm3n m17 9r1n23551n d415y 1n 31n3m X4r7 v0r 1hr3m 3h3m415 n13d11ch3n und h4rm1053n h4u5-54ur13r y05h1 d4v0n. d3nn d1353r 157 4uf d13 6r3 31n35 7-r3x 4n63w4ch53n und w111 j3727 m41 9r0813r3n, w13 X13m9n3r-c4r94cc10 50 5chm3cX7. d13 1363ndr3 21363 5ch31n7 j4 n1ch7 8350nd3r5 14n63 v0r63h4173n 2u h483n. ;)

5123 / c010r