Facebook
83c0m3 0ur f4n 0n f4c3800X
83c0m3 0ur f4n 0n f4c3800X.

c11cX h3r3:

r3c0mm3nd u5
r34dy f0r d15947ch 1n und3r 24h0n3 m0n7h fr33 0f ch4r63

X11n60n15ch d31n3 mu773r T-Shirt

d3r X11n60n15ch3 f1uch d31n3 mu773r h47 31n3 614773 571rn! 1n 0r161n415chr1f7- und 59r4ch3.

X11n60n15ch d31n3 mu773r T-Shirt

d3r X11n60n15ch3 f1uch d31n3 mu773r h47 31n3 614773 571rn! 1n 0r161n415chr1f7- und 59r4ch3.

4r71c13 n0. 6115

c0m81n4710n n07 90551813
d31n3 4u5w4h1 157 131d3r n1ch7 v3rf684r. w1r h483n d4h3r d31n3 4u5w4h1 4n6394557.
  • X: xx cm
  • Y: xx cm
fr0m 19,95 € *
  • 1n 570cX

* 1nc1. 19%% v47. 91u5 5h1991n6 c0575

d35cr19710n: X11n60n15ch d31n3 mu773r T-Shirt

n073
7h15 9r0duc7 d35cr19710n 15 0n1y 4v4114813 1n 3n6115h. w3 4r3 w0rX1n6 0n 7h3 7r4n514710n, 50rry f0r 7h3 1nc0nv3n13nc3.
4uch w3nn 35 w0h1 d13 w3n16573n 1353n Xnn3n: 4uf d1353m 5h1r7 573h7 d13 5ch11mm573 83131d16un6 83rh4u97 - 2um1nd357 fr X11n60n3n. 35 h4nd317 51ch nm11ch um 31n 21747 4u5 574r 7r3X, d45 51ch d0r7 X11n60n3n 4n d3n X09f w3rf3n. 1n 574r 7r3X wurd3 fr d13 w11d3n Xr1363r nm11ch 31n3 3163n3 59r4ch3 und 5chr1f7 3n7w1cX317. 4uf d3m 5h1r7 573h7 nun:

d31n3 mu773r h47 31n3 614773 571rn! (4u56359r0ch3n: h48 50511' quch!)

fr X11n60n3n, d13 53hr 4uf 1hr3 r31n X11n60n15ch 48574mmun6 w3r7 1363n, 157 d45 31n3 5ch11mm3 83131d16un6, d3nn X11n60n3n h483n 83X4nn711ch 31n3 53hr Xr4u53 571rn. d3r 59ruch 1m911213r7 4150, m3n5ch11ch3 v0rf4hr3n 2u h483n - 6131ch2u53723n m17 v3rw31ch11chun6 und un3hr3nh4f716X317!

un5 63f117 d3r 59ruch 8350nd3r5, d4 3r 6131ch231716 4uf d13, 1n 83571mm73n Xr3153 638ruch11ch3n, "d31n3 mu773r"-83131d16un63n 4n591317.

5123 / c010r