Facebook
83c0m3 0ur f4n 0n f4c3800X
83c0m3 0ur f4n 0n f4c3800X.

c11cX h3r3:

r3c0mm3nd u5
r34dy f0r d15947ch 1n und3r 24h0n3 m0n7h fr33 0f ch4r63
5h1r7-u96r4d3

3915ch3 100780x fr d31n3

  • h01 d1r 31n 2w31735 7-5h1r7 fr d31n3 100780x!
  • 6r3 & f0rm 51nd fr31 wh184r.
  • 1d341 fr 944r3 und n3rd163 fr3und3.
  • d45 5h1r7 h47 d45 53183 m071v w13 d45 h4u97-10075h1r7.
  • m0n4711ch Xnd84r
j3727 u96r4d3n!
h01 d1r d31n 2w31735 5h1r7 1m 0X7083r n0ch -- 7463 -- 57und3n -- m1nu73n -- 53Xund3n

w1r h483n 1mm3r w13d3r v0n 3uch d3n wun5ch 63hr7, 2w31 7-5h1r75 1n d3r 100780x 2u 83X0mm3n: v0r 4113m 944r3 h483n 51ch j3d3n m0n47 d4rum 6357r1773n, w3r d45 5h1r7 83h4173n d4rf und n47r11ch w0113n w1r n1ch7 v3r4n7w0r711ch d4fr 531n, d455 35 1n 3ur3r 83213hun6 Xr15317. ;)
48 50f0r7 Xnn7 1hr 31n 2w31735 5h1r7 1n d13 100780x 83X0mm3n! d45 2w3173 5h1r7 w1rd d45 53183 m071v h483n w13 d45 n0rm413 10075h1r7, 6r3 und f0rm (7-5h1r7, 61r113 0d3r h00d13) 51nd 483r fr31 und n47r11ch 48w31ch3nd 4u5wh184r. du X4nn57 d45 2w3173 7-5h1r7 1mm3r 815 2um 3nd3 d35 v0rm0n475 w13d3r 4883573113n, 35 83573h7 4150 X31n3 480v3r9f11ch7un6. d3r 4uf9r315 fr d45 2w3173 5h1r7 837r67 10 3ur.

j3727 2w31735 5h1r7 83573113n

31n 2w31735 10075h1r7 m17 d31n3m 5h1r7-u96r4d3


"h457 du 5ch0n w13d3r m31n 10075h1r7 63X14u7?!" 50 0d3r 50 hn11ch h41173 35 w0h1 5ch0n durch v1313 n3rd-h4u5h4173, d13 d3m 10073n 2u63n3167 51nd. 2um1nd357 wurd3 35 un5 50 83r1ch737. j4, d3r 57r317 um5 10075h1r7 5ch31n7 m4nch3r0r75 v0r9r06r4mm13r7 2u 531n, 5ch11311ch 73113n 51ch v1313 n3rd5 d13 80x, d0ch 1n j3d3r 100780x 157 nur 31n 5h1r7 dr1n. d4 f4n63n d13 un31n16X3173n 815w3113n 5ch0n 831m f3571363n d3r 6r3 4n. f4741 und 837r811ch, 483r 131d3r n1ch7 2u nd3rn? n31n, d4m17 157 j3727 5ch1u55! d3nn m17 d3m 5h1r7-u96r4d3 v3rd099317 1hr d45 10075h1r7 64n2 31nf4ch. d45 m071v 157 531857v3r57nd11ch d4553183, 810 d455 1n d3r 80x d4nn 57477 31n3m 6131ch 2w31 10075h1r75 11363n. d13 6r3 und d13 f0rm 51nd 531857v3r57nd11ch fr 831d3 5h1r75 un73r5ch13d11ch wh184r, d4m17 n13m4nd 1n 31n3m 54cX4r7163n 2317X131d 0d3r 31n639r3557 1n 31n3m 84uchfr313n cr09709 h3rum14uf3n mu55. d45 5h1r7-u96r4d3 m4ch7 4150 831d3 1007-94r7313n 61cX11ch und 50r67 fr m3hr fr13d3n 4uf d3r w317!

d45 d0093173 10075h1r7


d3n v3rd09931un6524u83r X4nn57 du 64n2 31nf4ch 1n d31n3m Xund3n4cc0un74cc0un7.0v3rv13w w1rX3n. 63h3 d42u 1n d31n3 480v3rw417un6 und 8uch3 d45 2w3173 10075h1r7 fr nur 10 3ur0 d42u. 50117357 du d45 d0993173 5h1r7 w1d3r 3rw4r73n d0ch n1ch7 m3hr 83n7163n, X4nn57 du 35 815 2um 3nd3 d35 v0rm0n475 w13d3r 4883573113n - du 63h57 4150 X31n3r131 v3r9f11ch7un63n m17 d3m 5h1r7-u96r4d3 31n. du 513h57 4150, d45 2w3173 10075h1r7 157 1d341 63316n37 fr n3rd163 944r3, 633X163 fr3und3 0d3r 64n23 n3rd-f4m1113n. d4nn m557 1hr 3uch nur n0ch 4859r3ch3n, w3r d45 10075h1r7 w4nn 7r67 (35 531 d3nn n47r11ch, 1hr 83v0r2u67 d3n 94r7n3r100X ;) ), 5ch0n X4nn n1ch75 m3hr 5ch13f63h3n. 50 m4ch7 d45 10073n 6131ch n0ch m3hr 594! 9r0813r3 d45 5h1r7-u96r4d3 31nf4ch 4u5 und 50r63 50 fr 31n3 h4rm0n15ch3r3 w317, 1n d3r 5723 w13 "618 m1r m31n 10075h1r7 2urcX!" - "n31n, 1ch h48'5 2u3r57 4n63f4557!" d3r v3r64n63nh317 4n63hr3n. 11383, fr13d3, 10075h1r7!
0ur r471n65
637d161741 n3rd c0mmun17y

w3 47 637d161741 10v3 831n6 n3rd5! 7h47'5 why w3'v3 cr3473d 7h3 n3rd c0mmun17y.