Facebook
83c0m3 0ur f4n 0n f4c3800X
83c0m3 0ur f4n 0n f4c3800X.

c11cX h3r3:

share
r3c0mm3nd u5
r34dy f0r d15947ch 1n und3r 24h0n3 m0n7h fr33 0f ch4r63
trustedshops logo header

m4y 7h3 f0rc3 11v3 10n6 4nd 9r0593r T-Shirt

cr0550v3r-5h1r7 fr 7r3XX135 und j3d15.

m4y 7h3 f0rc3 11v3 10n6 4nd 9r0593r T-Shirt

cr0550v3r-5h1r7 fr 7r3XX135 und j3d15.

4r71c13 n0. 11796

c0m81n4710n n07 90551813
d31n3 4u5w4h1 157 131d3r n1ch7 v3rf684r. w1r h483n d4h3r d31n3 4u5w4h1 4n6394557.
  • X: xx cm
  • Y: xx cm
fr0m 19,95 € *
  • 1n 570cX

* 1nc1. v47. 91u5 5h1991n6 c0575

d35cr19710n: m4y 7h3 f0rc3 11v3 10n6 4nd 9r0593r T-Shirt

n073
7h15 9r0duc7 d35cr19710n 15 0n1y 4v4114813 1n 3n6115h. w3 4r3 w0rX1n6 0n 7h3 7r4n514710n, 50rry f0r 7h3 1nc0nv3n13nc3.
!!93nny: 7h3y 637 411 cr4nXy wh3n y0u m1x 7h3 7w0 u9.
4my: wh47'5 7h3 d1ff3r3nc3?
93nny: 7h3r3'5 48501u731y n0 d1ff3r3nc3.!!

d45 Xnn3n w1r 50 n1ch7 un83d1n67 un73r5chr3183n. d13 d15Xu5510n, 08 574r 7r3X 0d3r 574r w4r5 83553r 157, 157 w0h1 f457 50 417 w13 d3r w317r4um. n4j4, 2um1nd357 63n4u50 un3nd11ch. n383n d3n 16n0r4n73n w13 93nny und d3nj3n163n, d13 51ch 3153rn fr 31n3 53173 3n75ch13d3n h483n, 6187 35 483r 4uch n0ch d13, d13 831d3 574r-f11m3 und -53r13n 63n133n Xnn3n. fr 63n4u 3uch h483n w1r d13535 7-5h1r7 m17 d3r wund3r84r3n v3r5chm312un6 d3r 831d3n 83rhm73n 217473 m4y 7h3 f0rc3 83 w17h y0u und 11v3 10n6 4nd 9r0593r.

50 3r6187 51ch d13 10615ch3 d3v153 m4y 7h3 f0rc3 11v3 10n6 4nd 9r0593r. w45 X4nn m4n 51ch m3hr wn5ch3n? ;) n47r11ch 51nd d13 831d3n 5chr1f77y93n 4n 1hr3 h3rXunf7 4n6394557 w0rd3n. 50 1557 51ch d45 5h1r7 0hn3 9r0813m3 50w0h1 m17 d3r 64rd3r083 31n35 vu1X4n13r5 415 4uch 31n35 j3d15 X0m81n13r3n. :)

5123 / c010r