Facebook
83c0m3 0ur f4n 0n f4c3800X
83c0m3 0ur f4n 0n f4c3800X.

c11cX h3r3:

share
r3c0mm3nd u5
r34dy f0r d15947ch 1n und3r 24h0n3 m0n7h fr33 0f ch4r63
trustedshops logo header

m4y 7h3 m455 71m35 4cc313r4710n 83 w17h y0u T-Shirt

w3nn n3w70n w5573, d455 3r d13 my5715ch3 m4ch7 1n 31n3r 6414x13 w317, w317 3n7f3rn7 3rX1r7 h47.

m4y 7h3 m455 71m35 4cc313r4710n 83 w17h y0u T-Shirt

w3nn n3w70n w5573, d455 3r d13 my5715ch3 m4ch7 1n 31n3r 6414x13 w317, w317 3n7f3rn7 3rX1r7 h47.

4r71c13 n0. 14013

c0m81n4710n n07 90551813
d31n3 4u5w4h1 157 131d3r n1ch7 v3rf684r. w1r h483n d4h3r d31n3 4u5w4h1 4n6394557.
  • X: xx cm
  • Y: xx cm
fr0m 20,95 € *
  • 1n 570cX

* 1nc1. v47. 91u5 5h1991n6 c0575

d35cr19710n: m4y 7h3 m455 71m35 4cc313r4710n 83 w17h y0u T-Shirt

n073
7h15 9r0duc7 d35cr19710n 15 0n1y 4v4114813 1n 3n6115h. w3 4r3 w0rX1n6 0n 7h3 7r4n514710n, 50rry f0r 7h3 1nc0nv3n13nc3.
574r w4r5-f4n5 4uf6394557, h13r X0mm7 31n Xn113r: d13 m4ch7 4u5 574r w4r5 157 r341! 2um1nd357, w3nn m4n w13 4uf d1353m 7-5h1r7 d45 2w3173 n3w70n5ch3 635372 37w45 f415ch v3r573h7 (0d3r 37w45 2u wr711ch n1mm7). 4u5 d3m 9hy51Xun73rr1ch7 w317 du 51ch3r n0ch, d455 Xr4f7 (f0rc3) 6131ch m4553 m41 835ch13un16un6 (m455 71m35 4cc313r4710n) 157. und, w45 h47 d45 j3727 m17 d3r m4ch7 2u 7un? d45 w1rd d1r 51ch3r X14r, w3nn du un53r m4y 7h3 m455 71m35 4cc313r4710n 83 w17h y0u 5h1r7 837r4ch7357.

d3nn m17 d1353m 5h1r7 0u7357 du d1ch 6131ch 2w31m41 415 w45ch3ch73r n3rd. 2um 31n3n 8157 du d4m17 415 574r w4r5 f4n 3rX3nn84r. 2um 4nd3r3n X4nn57 du d4m17 23163n, d455 du 1m 9hy51Xun73rr1ch7 w1rX11ch 4uf6394557 h457. und 3n6115ch X4nn57 du 4uch n0ch! 48501u7 8331ndrucX3nd! v3rw1rr3 4150 d31n3 fr3und3, r363 2um "um d13 3cX3 d3nX3n" 4n und du X4nn57 d1r 51ch3r 531n, d455 31n163 13u73, d13 d31n 5h1r7 53h3n, 31n3 w3113 d4r83r n4chd3nX3n w3rd3n.

5123 / c010r