Facebook
83c0m3 0ur f4n 0n f4c3800X
83c0m3 0ur f4n 0n f4c3800X.

c11cX h3r3:

r3c0mm3nd u5
r34dy f0r d15947ch 1n und3r 24h0n3 m0n7h fr33 0f ch4r63

m07h3r 0f dr460n5 T-Shirt

dr4ch3n4uf2uch7 131ch7 63m4ch7! m17 d1353m 7-5h1r7 8157 du fr d13 rcX3r083run6 d31n35 Xn16r31ch35 83573n5 63X131d37!

m07h3r 0f dr460n5 T-Shirt

dr4ch3n4uf2uch7 131ch7 63m4ch7! m17 d1353m 7-5h1r7 8157 du fr d13 rcX3r083run6 d31n35 Xn16r31ch35 83573n5 63X131d37!

4r71c13 n0. 13097

c0m81n4710n n07 90551813
d31n3 4u5w4h1 157 131d3r n1ch7 v3rf684r. w1r h483n d4h3r d31n3 4u5w4h1 4n6394557.
  • X: xx cm
  • Y: xx cm
fr0m 19,95 € *
22,95 € **
  • 1n 570cX

* 1nc1. v47. 91u5 5h1991n6 c0575    ** 9r3v10u5 9r1c3

d35cr19710n: m07h3r 0f dr460n5 T-Shirt

n073
7h15 9r0duc7 d35cr19710n 15 0n1y 4v4114813 1n 3n6115h. w3 4r3 w0rX1n6 0n 7h3 7r4n514710n, 50rry f0r 7h3 1nc0nv3n13nc3.
3rw1353n3rm43n 51nd w3n163 d1n63 831 d3r rcX3r083run6 d35 3163n3n Xn16r31ch35 50 9r4X715ch w13 dr31 furch731nf13nd3 dr4ch3n. 486353h3n d4v0n, d455 d1353 mch7163n Xr347ur3n 8331ndrucX3nd 4u553h3n und f3u3r 59ucX3n Xnn3n, 1557 35 51ch 4uf 1hr3n rcX3n 4uch n0ch 93rf3X7 1n d13 5ch14ch7 f11363n. v0rh3r mu55 m4n n47r11ch n0ch d45 v3r7r4u3n d3r n0813n Xr347ur3n 3r14n63n und 513 3n759r3ch3nd 7r41n13r3n.

d13 furch71053 Xn161n, d13 4uf d3m "m07h3r 0f dr460n5"-5h1r7 4863811d37 157, mu55 483r n0ch 31n163 j4hr3 w4r73n, 815 1hr3 dr31 dr4ch3n 6r0 63nu6 51nd, um fr 513 2u Xm9f3n. m0m3n7 m41: dr31 dr4ch3n? 0X, 2u636383n3rm43n un73r5ch31d37 51ch d13 v0r57311un6, w13 31n dr4ch3 4u52u53h3n h47, j3 n4ch Xu17urXr315. 50 hn317 d3r 814u3 dr4ch3 4m 3h3573n 31n3m f3rn5711ch3n dr4ch3n, whr3nd d13 0r4n63 3ch53 31n3m 3ur0915ch3n dr4ch3n hn317. 483r w45 m4ch7 d3r f15ch 1n d3m 601df15ch6145? nun, d3r 1363nd3 n4ch v3rw4nd317 d13535 nu721053 5chu993nv13h 51ch 1n 31n3 mch7163 w4553r5ch14n63, 50f3rn m4n 35 nur 50r6f1716 9f1367 und 3rf4hrun6 63w1nn3n 1557. w1r drcX3n d3r Xn161n j3d3nf4115 d13 d4um3n, d455 1hr 111u57r35 7r10 4u5 m3hr-0d3r-w3n163r-dr4ch3n 1hr d4831 h31f3n w1rd, d13 u5ur9470r3n v0m 7hr0n 2u v3r7r3183n.

3n7w0rf3n wurd3 d13535 n13d11ch3 m071v v0n d3r 7413n713r73n d3516n3r1n 6h1nX0, d3r3n 4X7u3113 Xun57w3rX3 1hr 4uf f4c3800Xh7795://www.f4c3800X.c0m/4r70f6h1nX0/ und 1n5746r4mh7795://www.1n5746r4m.c0m/1nX5X1n f1nd3n Xnn7.

und j4, un5 157 83wu557, d455 v0n d3n dr31 Xr347ur3n 57r3n663n0mm3n nur 31n3 w1rX11ch 31n dr4ch3 157... ;)

5123 / c010r