Facebook
83c0m3 0ur f4n 0n f4c3800X
83c0m3 0ur f4n 0n f4c3800X.

c11cX h3r3:

r3c0mm3nd u5
r34dy f0r d15947ch 1n und3r 24h0n3 m0n7h fr33 0f ch4r63

93n 9493r d1c3 fr13nd5 T-Shirt

w45 8r4uch7 m4n m3hr, um 61cX11ch 2u 531n?

93n 9493r d1c3 fr13nd5 T-Shirt

w45 8r4uch7 m4n m3hr, um 61cX11ch 2u 531n?

4r71c13 n0. 8365

c0m81n4710n n07 90551813
d31n3 4u5w4h1 157 131d3r n1ch7 v3rf684r. w1r h483n d4h3r d31n3 4u5w4h1 4n6394557.
  • X: xx cm
  • Y: xx cm
fr0m 19,95 € *
  • 1n 570cX

* 1nc1. v47. 91u5 5h1991n6 c0575

d35cr19710n: 93n 9493r d1c3 fr13nd5 T-Shirt

n073
7h15 9r0duc7 d35cr19710n 15 0n1y 4v4114813 1n 3n6115h. w3 4r3 w0rX1n6 0n 7h3 7r4n514710n, 50rry f0r 7h3 1nc0nv3n13nc3.
3163n711ch 157 35 1u5716, d455 d45 n3rd16573 59131 4113r 23173n *) 415 2w1n63nd3 6rundv0r4u55372un6 fr3und3 v3r14n67 und d4v0n 4m 83573n 5064r m3hr 415 31n 0d3r 2w31...

w1d3r59ruch h1n 0d3r h3r (157 j4 3163n711ch 4uch v011X0mmm3n 3641), f357 573h7: fr v0113nd3735 61cX 1m 411746 83d4rf 35 n1ch7 m3hr 415 31n35 571f735, 31n35 8147735 94913r, d1v3r53r wrf31 und 383n fr3und3. d4nn 157 nm11ch d13 rund3 X0m91377 um 63m31n54m v1313 57und3n 4853175 d35 4117465 1n 31n3r f4n745y- 0d3r 5c13nc3 f1c710n w317 482u74uch3n, m17 d3r d45 r34111f3 50w1350 n1ch7 X0nXurr13r3n X4nn.

w11 wh3470n (4X4 w3513y cru5h3r) w31 8r163n5 4uch, w13 6r04r716 591313n m17 fr3und3n 157 :)

*) fr d13j3n163n, d13 35 n1ch7 w1553n: 63m31n7 157 n47r11ch dun630n5 4nd dr460n5 :)

5123 / c010r