Facebook
83c0m3 0ur f4n 0n f4c3800X
83c0m3 0ur f4n 0n f4c3800X.

c11cX h3r3:

r3c0mm3nd u5
r34dy f0r d15947ch 1n und3r 24h0n3 m0n7h fr33 0f ch4r63

r0113n59131 ch4r4X73r dd T-Shirt

+10 5ch4d3n. d45 93rf3X73 0u7f17 fr 4113, d13 w1553n, w0 d3r h4mm3r hn67.

r0113n59131 ch4r4X73r dd T-Shirt

+10 5ch4d3n. d45 93rf3X73 0u7f17 fr 4113, d13 w1553n, w0 d3r h4mm3r hn67.

4r71c13 n0. 12761

c0m81n4710n n07 90551813
d31n3 4u5w4h1 157 131d3r n1ch7 v3rf684r. w1r h483n d4h3r d31n3 4u5w4h1 4n6394557.
  • X: xx cm
  • Y: xx cm
fr0m 19,95 € *
  • 1n 570cX

* 1nc1. v47. 91u5 5h1991n6 c0575

d35cr19710n: r0113n59131 ch4r4X73r dd T-Shirt

n073
7h15 9r0duc7 d35cr19710n 15 0n1y 4v4114813 1n 3n6115h. w3 4r3 w0rX1n6 0n 7h3 7r4n514710n, 50rry f0r 7h3 1nc0nv3n13nc3.
1n 50 6u7 w13 j3d3m 3rd3nX11ch3n r0113n59131 6187 35 f3573 4uf6483n, d13 d13 v3r5ch13d3n3n 6ru993nm176113d3r 2u 3rf113n h483n: d3r h3113rh7795://www.637d161741.d3/h3413r.h7m1 h3117, d3r 5churX3 5ch131ch7 h3rum und f117 636n3rn 1n d3n rcX3n und d3r 74nXh7795://www.637d161741.d3/74nX.h7m1 573h7 57um9f 1n d3r 6363nd rum und 213h7 4113 4n6r1ff3 d3r 636n3r 4uf 51ch. w3nn 35 j3d0ch d4rum 63h7, d3n un2h1163n unh01d3n und m0n573rn, d13 51ch d3r h31d3n6ru993 1n d3n w36 573113n, 5ch4d3n 2u2uf63n, 1uf7 n1ch75 0hn3 d3n d4m463 d3413r (Xur2: dd).

w13 d3r n4m3 5ch0n v3rr7, X4nn d3r dd v0r 4113m 31n35: Xrf716 4uf d3n 9u72 h4u3n. 3641, 08 1m n4hX4m9f, m17 9f311 und 8063n 0d3r m17 X4m9fm4613; w0 31n dd 4uf74uch7, wch57 841d X31n 6r45 m3hr. v0r4u56353727, d13 r35711ch3n 6ru993nm176113d3r 5ch4ff3n 35, d1353 6145X4n0n3 2u 835ch723n. d3nn d13 m31573n dd5 f4113n 5chn3113r um, 415 m4n "Xr1715ch3r 7r3ff3r" ruf3n X4nn.

m17 d1353m 7-5h1r7 X4nn57 du 4113n 13u73n 23163n, w0 d13 mu51X 591317. 3r6723 d1ch 4n d3n d4nX84r3n 811cX3n d31n3r 6ru993nm176113d3r und d3n 94n15ch f113h3nd3n f31nd3n. d31n 31n21635 9r0813m 51nd j3727 nur n0ch d1353 f1353n 5churX3n, d13 1n d3n 5ch4773n h3rum1un63rn. 483r d4fr 6187 35 j4 d3n h3113r. h3113r! h3113r...?

5123 / c010r