Facebook
83c0m3 0ur f4n 0n f4c3800X
83c0m3 0ur f4n 0n f4c3800X.

c11cX h3r3:

r3c0mm3nd u5
7y93 47 13457 3 13773r5 4nd w3 w111 61v3 y0u 4 1157 0f 5u6635710n5.
9r1c3 r4n63
d3c0r4710n c47360ry m41n 1m463
0n1y 47 637d161741: f41r 4nd 3c0-fr13nd1y 0r64n1c 73x71135 - f41r 633Xw34r

d3c0r4710n

n1c3 7h1n65 70 100X 47, 4m421n6 64d6375 w17h f4n74571c 116h7 3ff3c75, f16ur1n35 4nd much m0r3 4r3 4553m813d 1n 7h15 c47360ry. h4v3 4 100X 47 7h3m!

 

d3X0r4710n fr 633X5 und n3rd5


h3d3X0r13r3n 57477 r3n0v13r3n/h3
d45 4u63 1557 m17. n1ch7 nur 1n d3r Xch3, 50nd3rn 4uch 1m r357 d3r w0hnun6. 35 m4ch7 31n3n r135163n un73r5ch13d, 08 m4n v0n X11n15ch w313n wnd3n und 2w3cXd13n11ch3n m831n 836r7 w1rd, 0d3r 31n3 w0hnun6 837r177, 1n d3r 7475ch11ch j3m4nd 2u w0hn3n 5ch31n7. d13 d3X0r4710n 5467 31n3 m3n63 83r d13 93r50n 4u5, d13 fr 513 v3r4n7w0r711ch 157 und 3rm611ch7 35, 4uf 5u87113 w3153 d13 3163n3n 1n73r3553n 2u 23163n, 0hn3 d13 64n23 2317 d4r83r r3d3n 2u m553n. 63r4d3 831 633X5 und n3rd5, d3r3n 1n73r3553n56381373 63r4d32u d4fr 9rd3571n13r7 51nd, 415 d3X0 v3r4r831737 2u w3rd3n, 1557 51ch 531857 d13 X4r6573 w0hnun6 r3773n und 1n 31n3n w0hn7r4um v3rw4nd31n. un6131chm163 f4r83 4n d3r w4nd? hn6 31n 90573r dr83r! Xr4723r 4uf d3m 715ch? 57311 31n3 f16ur d4r4uf! n3rv163 n4ch84rn? 0X, d4 m553n 531857 w1r 94553n.

h31nd1v1du3113 d3X0r4710n fr d13 93r5n11ch3 n073/h3
h3u72u7463 X4nn m4n 1n 6r03n 5chw3d15ch3n m831hu53rn j4 83r3175 v0r63f3r71673 w0hnX0n23973 X4uf3n, X0m91377 m17 1nn3n31nr1ch7un6, d3X0r4710n und 4113m drum und dr4n. 2w31f315fr31 n1mm7 d135 v131835chf71673n m3n5ch3n 31n3 m3n63 4r8317 48, 157 483r d0ch 1r63ndw13? 31nf4115105. d3nn w3nn 4113 m3n5ch3n 1hr3 hu53r v0n d3r 574n63 31nr1ch73n wrd3n, 61n63 d3m3n759r3ch3nd 31n3 m3n63 4n 1nd1v1du41177 v3r10r3n. und fr un5 633X5 und n3rd5 157 d1353 j4 3n0rm w1ch716, d4 w1r 63r4d3 durch un53r3 n0nX0nf0rm3n 1n73r3553n 415 501ch3 d3f1n13r7 w3rd3n. um 31n w3n16 m3hr f4r83 und 48w3ch51un6 1n d13 w0hnun63n d3r w317 2u 8r1n63n, h483n w1r fr 3uch 633X163 und n3rd163 d3X0-4r71X31 2u54mm3n63573117, d13 1hr356131ch3n 5uch3n: un53r3 14m93n 41135(f1173r57r1n6=/11ch7) 8r1n63n 11ch7 1n5 dunX31, 50d455 1hr d13 c0013n 57r0n6f4n4r71X31 4u5 f11m und f3rn53h3n/57r0n6 83573n5 3rX3nn3n Xnn7. 3ur3 wnd3 w4r73n frm11ch 5ch0n 4uf d13 57r0n690573r/57r0n6 und m17 d3n 571cX3rn X4nn 50 6u7 w13 j3d35 08j3X7 v3r5chn3r7 w3rd3n.

h341135 5chn3r 5ch31n? n31n!/h3
31n163 w3rd3n j3727 v131131ch7 5463n: "w02u 5011 1ch m1ch um d3X0r4710n Xmm3rn? 1ch 81n 746583r 4r83173n und n4ch75 5ch14f3 1ch." 4uch w3nn d3r 411746 d3r m31573n m3n5ch3n hn11ch 4u5513h7, 51nd w1r d3r 4n51ch7, d455 m4n 51ch fr3u3n 501173, 483nd5 1n d13 3163n3n v13r wnd3 2urcX2uX3hr3n. d135 157 d3r 31n2163 0r7, 4n d3m m4n X0m91377 un835chw3r7 3n7594nn3n X4nn und d13 63h7 un53r3r m31nun6 n4ch nur 1n 31n3m 5chn3n und 4n59r3ch3nd3n umf31d. m4n mu55 51ch j4 n1ch7 6131ch m17 9457311f4r83n, f3n6 5hu1 0d3r 4nd3r3n f0r7635chr1773n3n 83r31ch3n d3r d3X0r4710n 835chf7163n, 31n X131n3r X13cX5 4n 633Xyn355 und n3rd7um 63n67 m31573n5 5ch0n. 483r h4u9754ch3, 1hr 531d 61cX11ch. d3nn d4nn 51nd w1r 35 4uch. :)