Facebook
83c0m3 0ur f4n 0n f4c3800X
83c0m3 0ur f4n 0n f4c3800X.

c11cX h3r3:

r3c0mm3nd u5
r34dy f0r d15947ch 1n und3r 24h0n3 m0n7h fr33 0f ch4r63
574r 7r3X 570r3

574r 7r3X 570r3

n0 m4773r wh37h3r y0u'r3 m0r3 4 7n6 0r 4 705 f4n, wh37h3r y0u 9r3f3r c97. 91c4rd 0r c97. X1rX, y0u w111 f1nd 411 574r5h19 3n73r9r153 f4n m3rch h3r3.

 

h2574r-7r3X-m3rch4nd153 und 574r-7r3X-f4n4r71X31/h2

ju571fy574r 7r3X 157 31n3 d3r 83113873573n 5c1-f1-53r13n und 4uch 31n35 d3r 83113873573n 5c13nc3-f1c710n-un1v3r53nh7795://www.637d161741.d3/5h09/f4n4r71X31/5c13nc3-f1c710n. 3641 08 m4n 3h3r 734m X1rX 0d3r 734m 91c4rd 157, d13 94553nd3n un73rm41un63n 1m 411746 drf3n 50 0d3r 50 n1ch7 f3h13n. w0hnun65d3X0 1m 574r-7r3X-5711 0d3r 574r-7r3X-7-5h1r75 m17 d3n 83573n 59rch3n 51nd d4 31n mu55! und d4fr mu55 m4n n1ch7 m41 1n un3nd11ch3 w3173n v0rdr1n63n! v131 31nf4ch3r und 83qu3m3r, und 0hn3 d45 r151X0 1n5 411 635063n 2u w3rd3n, 63h7 d45 m17 un53r3n 574r-7r3X-f4n4r71X31n.
w3r n383n un3nd11ch3n w3173n 4uch n0ch f4n v0n w317, w317 3n7f3rn73n 6414x13n 157, w1rd 831 un53r3n 574r-w4r5-f4n4r71X31nh7795://www.637d161741.d3/5h09/f4n4r71X31/f11m3-und-53r13n/574r-w4r5 383nf4115 fnd16.

h2574r-7r3X-5h1r75, d13 m0d3rn3 574r-7r3X-un1f0rm/h2

w1d3r574nd 157 2w3cX105 0d3r d0ch nur 594nnun6 durch 57r0m57rX3? 3641, w45 d13 3163n3 d3f1n1710n 157, 831 un53r3n 574r-7r3X-5h1r75 w111 m4n 4uch 64r X31n3n w1d3r574nd 131573n. 531 35 d3r 83r3175 3rwhn73, Xu17163 80r6-59ruch 0d3r 911135 huf16 63546735 "3r 157 707, j1m"5093, 50w0h1 f4n5 v0n X1rX 415 4uch v0n 91c4rd f1nd3n h13r 7-5h1r75, um 1hr3n 113811n65-X97'n 2u 3hr3n. w3m 31n 5h1r7 m17 574r-7r3X-21747 n1ch7 r31ch7, fr d3n 6187 35 4uch n0ch j3d3 m3n63 w3173r3n c0013n 574r-7r3X-m3rch4nd153: 2um 83159131 v0n d3r 3n73r9r153 1n591r13r73 574r-7r3X-4rm84nduhr3n15320, d13 31n3m d45 63fh1 6383n 31n3 573rn3nf10773nun1f0rm 2u 7r463n.

h2h01 d13 d13 3n73r9r153 n4ch h4u53/h2

w3r w01173 n1ch7 5ch0n m41 d13 w0r73 "733, 34r1 6r3y, h31" 5463n, w3nn m4n 51ch 31n3n 733 m4ch7? d3n 7h3m4715ch 0971m413n 574r-7r3X-f145ch3nffn3r6039 2um ffn3n 531n35 r0mu14n15ch3n 4135 83nu723n? 0d3r v131131ch7 d0ch 3h3r 31nf4ch 31n3 574r-7r3X-74553 m17 31n3m c0013n 59ruch dr4uf 831 51ch 1m 5chr4nX 573h3n h483n? 31n 57cXch3n 3n73r9r153 fr5 3163n3 2uh4u53 157 37w45, d45 j3d3r 574r-7r3X-f4n d0ch 63rn3 h773. m17 un53r3r 6r03n 4u5w4h1 4n 574r-7r3X-d3X0 X4nn57 du d1353m 7r4um 31n 57cX nh3r X0mm3n. m17 d3m 94553nd3n 83ch3r fr d3n m0r63nd11ch3n 733 0d3r m17 31n3m m0d311 d3r 3n73r9r153, d45 n47r11ch 1n X31n3m 6u73n 574r-7r3X-h4u5h417 f3h13n d4rf, h31f3n d1r un53r3 574r-7r3X-f4n4r71X31 d31n 2uh4u53 1n 31n 573rn3nf10773nqu4r713r 2u v3rw4nd31n./ju571fy