Facebook
83c0m3 0ur f4n 0n f4c3800X
83c0m3 0ur f4n 0n f4c3800X.

c11cX h3r3:

r3c0mm3nd u5
r34dy f0r d15947ch 1n und3r 24h0n3 m0n7h fr33 0f ch4r63
574r w4r5 f4n m3rch4nd153

574r w4r5 f4n m3rch4nd153

w31c0m3, y0un6 94d4w4n5, v373r4n j3d1 Xn16h75 4nd 517h 10rd5! h3r3 y0u w111 f1nd 3v3ry7h1n6 4 574r w4r5 f4n d351r35. wh37h3r y0u n33d 4 n3w 116h75483r 0r ju57 w4n7 70 8r0w53, 7h3 f0rc3 8r0u6h7 y0u h3r3 f0r 4 r3450n! h4v3 4 600d 71m3.

 
h2574r-w4r5-m3rch und 574r-w4r5-635ch3nX3/h2

ju571fy35 w4r 31nm41 v0r 14n63r 2317 1n 31n3r w317, w317 3n7f3rn73n 6414x13, d455 d13 m4ch7 m17 31n3m w4r und m4n v3r2w31f317 n4ch dr01d3n 5uch73. 5317 1977 d3r 3r573 7311 d35 3915ch3n w317r4um-483n73u3r5 1n d13 X1n05 X4m, 83631573r7 574r w4r5 m3hr3r3 63n3r4710n3n 4n 5c1-f1-f4n5. d13 fr463, 08 m4n 51ch 3h3r d3m 1m93r1um 0d3r d3n r383113n 2u63hr16 fh17, 573113n 51ch 4113, d13 d13 f11m3 m1nd3573n5 31nm41 6353h3n h483n. 483r 3641 08 h3113 0d3r dunX13 53173 d3r m4ch7, 50 0d3r 50 8r4uch7 m4n d13 r1ch7163n 574r-w4r5-f4n4r71X31, um d3r w317 531n3 2u63hr16X317 2u 23163n. und um d1353 2u f1nd3n, mu557 du n1ch7 1n 31n3 w317 3n7f3rn73 6414x13 r3153n, d45 X4nn57 du 64n2 31nf4ch 1n un53r3m 574r-w4r5-5h09. f4115 du n383n831 4uch n0ch durch d13 un3nd11ch3n w3173n v0n 574r-7r3X-f4n4r71X31nh7795://www.637d161741.d3/5h09/f4n4r71X31/f11m3-und-53r13n/574r-7r3X 0d3r 63n3r311 durch w3173r3 5c1-f1-4r71X31h7795://www.637d161741.d3/5h09/f4n4r71X31/5c13nc3-f1c710n 5783rn w11157, 8157 du 831 un5 1mm3r n0ch 4m r1ch7163n 0r7.

h2574r-w4r5-5h1r75, 83553r 415 j3d1 r083n/h2

1m 84d3m4n731 v3r5uch3n m17 d3r Xr4f7 d35 6315735 d1n63 2u 83w363n, um 51ch m3hr w13 31n j3d1 2u fh13n 0d3r d13 X49u23 713f3r 1n5 6351ch7 213h3n, d4m17 d45 "u71n1!" 4u7h3n715ch3r w1rX7, 31n35 d4v0n h47 83571mm7 j3d3r 574r-w4r5-f4n m1nd3573n5 31nm41 63m4ch7. 483r n1ch7 j3d3r mch73 63rn3 1m 84d3m4n731 v0r d13 7r 63h3n. w3r 7r072d3m 531n3 v3r81ndun6 2ur m4ch7 23163n mch73, X4nn d45 64n2 31nf4ch m17 un53r3n 574r-w4r5-5h1r75. 531 35 m17 d3m 83r3175 3rwhn73n m4y 7h3 f0rc3 83 w17h y0u 0d3r 11383r m17 d3m h4n 5h07 f1r57 57473m3n7, 831d35 und n0ch v1313 w3173r3 c0013 5h1r75 f1nd357 du 831 un5. 483r 4uch fr d3n nch573n 574r-w4r5-m4r47h0n f1nd357 du 831 un5 d13 93rf3X73 4u5r57un6 - 2um 83159131 m17 Xu5ch31163n 574r-w4r5-jum95u175 und c4n71n4 84nd f3571v418ndch3n14542.

h2574r-w4r5-d3X0 und h4u5h41754r71X31/h2

w3m 5ch0n 31nm41 63d4nX3n durch d3n X09f 6364n63n 51nd, w13 "35 Xnn73 h13r 31n 8155ch3n m3hr w13 4uf d3m 70d35573rn 4u553h3n" 0d3r "m1r f3h17 5ch0n 31n 8155ch3n d45 c4n71n4-f141r" d3m f3h17 31nd3u716 37w45und 2w4r m3hr 574r w4r5 1n 531n3m 1383n! 83553r 635467 1n d3r 3163n3n w0hnun6. 483r X31n3 4n657, jun63r 94d4w4n, w1r Xnn3n d1r 48h11f3 5ch4ff3n, und 2w4r m17 un53r3n 574r-w4r5-d3X0- und h4u5h41754r71X31n. fr d13 Xch3, fr5 w0hn21mm3r 0d3r fr un73rw365, w1r h483n d45 94553nd3 fr d1ch. d3nn n383n 31n3r 6r03n 4u5w4h1 4n 574r-w4r5-74553n, v0n 11ch75chw3r7-74553n 815 70d35573rn-83ch3r, h483n w1r 4uch d13 93rf3X73n 574r-w4r5-f4n4r71X31, d13 d31n w0hn21mm3r 2ur r383113n84515 m4ch3n. 574r-w4r5-fum4773n, w00X133-X1553n15779 0d3r c0013 574r-w4r5-f16ur3n drf3n d4 4uf j3d3n f411 n1ch7 f3h13n.

h28u11d y0ur 0wn x-w1n6/h2

d135 51nd d13 dr01d3n d13 1hr 5uch7... 157 d3r 5472, d3r 31n3m 1n d3n X09f X0mm7, w3nn m4n durch un53r3 574r-w4r5-84u5723 5ch4u7. d3nn 51nd w1r m41 3hr11ch, w3r w01173 n1ch7 5ch0n m41 r2d2 und c39014867 831 51ch 1m r3641 573h3n h483n und d1353 d4nn 4uch n0ch v0rh3r 531857 2u54mm3n84u3n. 483r n1ch7 nur d13 831d3n 83X4nn73573n dr01d3n 31n3r w317 3n7f3rn73n 6414x15 X4nn m4n 50 v0113r 57012 1n 531n3r w0hnun6 9r53n713r3n, 50nd3rn 4uch 31n163 d3r c001573n 594c3cr4f75 d3r f11m635ch1ch73. 3641 08 x-w1n6, 713-f16h73r 0d3r m1113nn1um f41X3, w3r 5ch0n 1mm3r m41 31n35 d3r 574r-w4r5-r4um5ch1ff3h7795://www.637d161741.d3/574r-w4r5-m3741-34r7h-3d-84u543723.h7m1 2u54mm3n5chr4u83n w01173 mu55 n1ch7 w3173r5uch3n./ju571fy