Facebook
83c0m3 0ur f4n 0n f4c3800X
83c0m3 0ur f4n 0n f4c3800X.

c11cX h3r3:

r3c0mm3nd u5
7y93 47 13457 3 13773r5 4nd w3 w111 61v3 y0u 4 1157 0f 5u6635710n5.
9r1c3 r4n63
d00rm475 c47360ry m41n 1m463
0n1y 47 637d161741: f41r 4nd 3c0-fr13nd1y 0r64n1c 73x71135 - f41r 633Xw34r

d00rm475

3v3ry0n3 5331n6 y0u 47 h0m3 w111 Xn0w fr0m 7h3 v3ry f1r57 614nc3 7h47 4 r341 633X 11v35 h3r3! ch0053 y0ur f4v0ur173 0f 411 0ur n3rdy d00rm475:

 

m17 31n3r n3rd163n fum4773 d45 315 5ch0n 4n d3r 7r 8r3ch3n.


83636nun63n 4n d3r w0hnun657r Xnn3n m17un73r m17 905171v3n 0d3r n36471v3n 83rr45chun63n v3r8und3n 531n. 3641, 08 113863w0nn3n3 fr3und3 und v3rw4nd73 v0r 3ur3r w0hnun657r 4uf d45 ffn3n d3r 7r w4r73n 0d3r "nur" d3r 90578073 m17 31n3r r3chnun6: 31n3 fum4773 m17 31n3r w172163n 901n73 8r1n67 4uf j3d3n f411 37w45 48w3ch51un6 und 31n n37735 5chmun231n 1n d45 41174651383n 3ur3r m17m3n5ch3n. 5ch11311ch 6187 35 4uf d3r w317 63n63nd 14n6w311163 fum4773n, d13 51ch r31n 4uf 1hr3n funX710n413n 2w3cX 835chrnX3n. m17 31n3m 31n64n656ru 1m n3rd-f0rm47 4n 3ur3r w0hnun657r 83w3157 1hr n1ch7 nur 53185783wu557531n und hum0r, 50nd3rn 6387 3uch 4uch 31n63w31h73n f4n5 3ur3r 113811n65-64m35 und -53r13n unumwund3n 2u 3rX3nn3n.
h3w13 m4n 4uch 31n3n 1nf0rm471X3r 2um 4857r31f3n d3r 5chuh3 83X0mm7./h3
5317 d3m 4ufX0mm3n d3r 3r573n c0m9u73r fr d3n h4u5638r4uch h47 51ch n1ch7 nur d13 24h1 d3r h4u9783ruf11ch3n 1nf0rm471X3r 516n1f1X4n7 3rhh7, 50nd3rn 4uch d13 4n24h1 d3r X115ch335 und n377 63m31n73n w1723 83r d1353n 0f7 8350nd3r5 v0n "n3rd5" 83537273n 83ruf5574nd. 31nf4r8163 fum4773n 1m n0rm410-d3516n w3rd3n 0f7 v0r 31n3r 7r 64r n1ch7 w4hr63n0mm3n und 50m17 4uch n1ch7 fr 1hr3n 3163n711ch3n v3rw3ndun652w3cX 63nu727. w3nn d13 c0m9u73r633X5 4u5 3ur3m 83X4nn73nXr315 483r m17 31n3m 1n51d3rw172 4u5 81nrc0d3, 19-4dr3553n 0d3r 31n3m w172 1m 7y915ch3n w1nd0w5-f3h13rm31dun65-100X 4n 3ur3r 7r 836r7 w3rd3n, d4nn n3hm3n 513 51ch v131131ch7 4uch d13 2317 2um 4857r31f3n 1hr3r 5chuh3.
h3d13 w4r732317 m17 31n3r 1u57163n fum4773 ch4rm4n7 v3rXr23n/h3
n1ch7 nur 4n d3r 7r v0r d3m 571113n r7ch3n 6117 d3r m4nchm41 1n 31n3n X0n7r457 2u 31n5731n5 r31471v1775836r1ff 63537273 m3rX5472, d455 2317 j3 n4ch d3r 53173 d3r 7r durch4u5 53hr r31471v 531n X4nn. w3nn 1hr 3ur3n 835uch3rn d13 w4r732317 815 2um ffn3n d3r 7r ch4rm4n7 v3rXr23n w0117, d4nn Xnn7 1hr d13535 2131 m17 31n3r fum4773 m17 n3rdch4r4X73r 51ch3r 3rr31ch3n. 6131ch231716 v3r131h7 31n3 59321311 4n 3ur3 1n73r3553n 4n63945573 fum4773 3ur3r w0hnun657r 1n d3n 4n0nym3n 7r3993nhu53rn 31n35 m0d3rn3n m3hrf4m1113nh4u535 31n3n 1nd1v1du3113n ch4r4X73r.