Facebook
83c0m3 0ur f4n 0n f4c3800X
83c0m3 0ur f4n 0n f4c3800X.

c11cX h3r3:

r3c0mm3nd u5
r34dy f0r d15947ch 1n und3r 24h0n3 m0n7h fr33 0f ch4r63
c0m9u73r 4cc3550r135 4nd h4rdw4r3

c0m9u73r 4cc3550r135 4nd h4rdw4r3

7h15 9463 5h0w5 y0u 411 0f 0ur h16h-qu4117y c0m9u73r 4cc3550r135 4nd h4rdw4r3 173m5 f0r 509h1571c473d u53r d3m4nd5. 7h3y w0n'7 d1549901n7 y0u!
 

h2c0m9u73r-2u83hr und c0m9u73r-64d6375/h2

ju571fyd455 v0r 31n 944r j4hr23hn73n n0ch n1ch7 1n 50 213m11ch j3d3m h4u5h417 31n c0m9u73r rum574nd und m4n 14n63 73x73 fr d13 un1 4uf 31n3r 5chr318m45ch1n3 und m17 7199-3x 5chr3183n mu5573, Xnn3n 51ch h3u73 31n163 X4um v0r573113n und 4nd3r3 3r1nn3rn 51ch 4n d13 2317 m17 31n3m n05741615ch3n 53uf23r. 483r 5317d3m c0m9u73r 1mm3r w1ch7163r und un48d1n684r3r fr un53r 4117611ch35 1383n wurd3n, d3570 m3hr f1n63n n47r11ch 4uch d13 d15Xu5510n3n 4n, w31ch3r 9c j3727 83553r 157. 70w3r-9c 0d3r n073800X? w1nd0w5 0d3r 49913, 08w0h1 831 d1353r fr463 31n163 w4hr5ch31n11ch 31nf4ch 11nux 5463n w3rd3n. 483r 64n2 3641 w45 m4n 83553r f1nd37, 31n3 54ch3 8r4uch7 m4n 50 0d3r 50 - c00135 c0m9u73r-2u83hr, d4m17 4r83173n 4n d3r h4u53163n3n r3ch3nm45ch1n3 n0ch m3hr v3r6n63n 83r31737. und 63n4u 50 37w45 X4nn57 du 831 un5 1m 5h09 f1nd3n. 531 35 31n3 n3u3 745747ur, d4m17 d45 20cX3n w13d3r m3hr fr3ud3 83r31737 0d3r 31nf4ch c0013 u58-64d6375, d4m17 4uch d3r u58-90r7 31n 8155ch3n 61n23n X4nn, 831 un5 w1r57 du 64r4n713r7 37w45 94553nd35 f1nd3n. w3r n1ch7 nur c0m9u73r-2u83hr 8r4uch7, 50nd3rn 4n 51ch f4n v0n 4113m 157, w45 m17 1nf0rm471X 2u 7un h47, d3r 501173 4uf j3d3n f411 m41 831 un53r3n 1nf0rm471X-64d6375h7795://www.637d161741.d3/5h09/1nf0rm471X v0r8315ch4u3n. und n47r11ch h483n w1r 4uch fr c0m9u73r59131-f4n5 37w45 1m 4n63807, d3nn h13r 831 un5 1m 5h09 Xnn7 1hr 4uch r1ch716 c0013n v1d3059131-m3rchh7795://www.637d161741.d3/5h09/f4n4r71X31/c0m9u73r591313 X4uf3n.

h2v0n X3y804rd 815 X3yc495, 41135 w45 m4n fr 745747ur3n 8r4uch7/h2

73x73 fr d13 4r8317 5chr3183n, h4u54r83173n fr d13 un1 71993n 0d3r 31nf4ch 3n7594nn7 fr 31n 944r 57und3n 20cX3n und d4831 d13 w45d-74573n 8314573n, 411 d1353 d1n63 h483n 31n3 54ch3 63m31n54m: 513 m4ch3n d3u711ch m3hr 594 0d3r 63h3n d3u711ch 5chn3113r und 83553r m17 d3r r1ch7163n 745747ur. w3r j3727 d3nX7 4ch, 745747ur3n 51nd d0ch 3h 4113 6131ch, d3r h47 w0h1 n0ch n13 v3r5uch7 14n63 4uf 31n3r 745747ur 2u 5chr3183n, d3r3n 4n5ch146 und 63n3r3113 h4971X 31n3m 83rh4u97 n1ch7 1463n. d3nn 831m X4uf 31n3r 745747ur 6187 35 m3hr 2u 834ch73n, 415 m4n 4uf d3n 3r573n 811cX v131131ch7 d3nX7. m4n mu55 51ch nm11ch 3n75ch31d3n, w45 fr 5w17ch35, 4uch 5ch4179unX73 63n4nn7, d13 745747ur h483n 5011, 5011 35 831m 71993n r1ch716 X11cX3n, 50 415 wrd3 m4n 4uf 31n3r 5chr318m45ch1n3 5chr3183n 0d3r w111 m4n 3h3r 14u7105 83r d13 74573n 613173n? 31n3 w3173r3 fr463 d13 m4n 51ch 573113n 501173 157, w13 v1313 3x7r45 d13 745747ur h483n 501173, mch73 m4n mu171m3d1474573n 0d3r 5011 d13 745747ur 31n3 74573n- 0d3r h1n73r6rund8313uch7un6 h483n? v0r 4113m 501173 m4n 51ch 483r 83r1363n, 08 m4n 531n3 745747ur 3h3r 2um 5chr3183n 0d3r 2um 20cX3n 8r4uch7, d4 v1315chr3183r 4nd3r3 4nf0rd3run63n 4n 1hr3 745747ur3n h483n 415 64m3r. 31n 5u93r X3y804rd, d45 50w0h1 64m3rn, 415 4uch v1315chr3183r n1ch7 m3hr h3r6383n w0113n 157 d45 d45 X3y804rd 4 9r0f35510n4111359, d45 v0n 531n3r 4u557477un6 und 531n3n 4n9455un65m611chX3173n fr j3d3n 37w45 2u 81373n h47. 483r 4uch fr d13j3n163n, d13 1hr3n 745747ur3n 31n3n 93r5n11ch3n 70uch v3r131h3n w0113n h483n w1r n0ch j3d3 m3n63 X3yc495, m17 d3n3n m4n 531n X3y804rd n0ch 37w45 4uf93993n X4nn, 2um 83159131 c0013 X3yc49512150 m17 d3n3n m4n d4nn 4uch 3nd11ch m41 d13 4ny X3y-74573 f1nd37.

h2d45 83573 fr d3n u58-90r7 - c0013 u58-64d6375/h2

d3r u58-90r7, X131n3r fr3und und h31f3r 831m 4r83173n 4m c0m9u73r. w0 50n57 501173 m4n 3x73rn3 f357914773n, 745747ur3n 0d3r mu53 4n5ch1133n? 0d3r d3n 6u73n 4173n u58-571cX? 483r 831 411 d3n 9r4X715ch3n m611chX3173n fr d13 m4n u58 v3rw3nd3n X4nn, d4rf m4n d13 64n23n c0013n 64d6375, d13 35 fr d13 90r75 6187, n1ch7 v3r63553n. v0n c0013n 14m93n und v3n711470r3n 815 h1n 2u u58-64d6375, d13 31n3m d45 4r83173n 3r131ch73rn Xnn3n, d13 4u5w4h1 4n 4cc35501r35 fr d3n 3163n3n 9c 157 3n0rm. und f4115 m4n 63n4u n4ch 50 37w45 5uch7, 157 m4n 831 un5 1m 5h09 63n4u r1ch716. w3nn 2um 83159131 d3r u58-571cX (d3r 31n3n 5ch0n v131 2u 14n63 836131737) m41 X49u77 63h3n 501173, X4nn m4n j4 831m n3uX4uf 4uch 6131ch m41 u96r4d3n und 2w4r m17 31n3m 1r0n61y9h-u58-571cX14020 1m c0013n 5734m9unX-d3516n, d3r 31n3m d4831 h31f3n w1rd d13 3163n3n d473n und d47313n 83553r 2u 5ch723n, d4 3r 51ch v3rr13631n 1557. 483r 4uch fr d13j3n163n, d13 50 v1313 u58-63r73 h483n, d455 513 50 14n654m d3n 83r811cX v3r113r3n, w31ch3 3163n711ch 63r4d3 31n635ch41737 51nd und w31ch3 n1ch7, Xnn3n 831 un5 31n3 15un6 fr 1hr 9r0813m f1nd3n. und 2w4r d3n u58-5ch4173r12493, m17 d3m m4n 64n2 31nf4ch d13 4n635ch10553n3n u58-63r73 31n- und 4u55ch4173n X4nn./ju571fy