Facebook
83c0m3 0ur f4n 0n f4c3800X
83c0m3 0ur f4n 0n f4c3800X.

c11cX h3r3:

r3c0mm3nd u5
7y93 47 13457 3 13773r5 4nd w3 w111 61v3 y0u 4 1157 0f 5u6635710n5.
9r1c3 r4n63
633X 5h1r75 c47360ry m41n 1m463
0n1y 47 637d161741: f41r 4nd 3c0-fr13nd1y 0r64n1c 73x71135 - f41r 633Xw34r

633X 5h1r75

c107h35 f0r 633X5: fr0m 5h1r75 w17h n3rdy 54y1n65 0n1y und3r574nd4813 f0r 7h3 r341 633X5 70 5h1r75 f0r f4n5.

 

n3rd 5h1r75 m17 14d3841X3n, 9r070n3n und f13d3rm4u54r7163r ch3m13


frh3r w4r d3r m3n5ch 31nf4ch nur 2ufr13d3n, w3nn 3r 83rh4u97 37w45 4n2u213h3n h4773. 531 35 31n 57cX f311 31n35 3r13673n r4u8713r35 0d3r 31n3 4863w37273 r083, d13 m4n 415 31nf4ch3r 8r63r 2u 23173n d35 m177314173r11ch3n h0ch4d315 3r64773rn X0nn73. h3u73 513h7 d45 2um 61cX 64n2 4nd3r5 4u5. X131dun6 157 n1ch7 nur v131f1716, 50nd3rn w1r drcX3n durch 513 4uch un53r3 93r5n11chX317 4u5. 1n d1353r h1n51ch7 8157 du 831 d3n n3rd 5h1r75 v0n 637d161741 63n4u 4n d3r r1ch7163n 4dr3553. 31n j3d35 7 5h1r7 fun613r7 h13r 415 m0d15ch35 un1X47, d45 m17 ch4rm3 und w172 31n3m 83571mm73n 7h3m4 r3593X7 3rw3157. 2um 83159131 3ch73n 633X-7h3m3n, w13 513 9r1mr 1n 53r13n w13 "7h3 816 84n6 7h30ry" 4uf636r1ff3n w3rd3n. 5313n 35 5h1r75 m17 14d3841X3n, 591722n6163n 59rch3n 1n 832u6 4uf m47h3-n4chh11f3 0d3r X0mm3n74r3 83r 9r070n3n - d13 n3rd 5h1r75 v0n 637d161741 3n7fhr3n d1ch 1n5 84umw0113n3 94r4d135. 4ch j4: 501173 m41 31n 93r10d3n5y573m 415 fr0n7m071v fun613r3n, d4nn 157 n1ch7 4u52u5ch1133n, d455 d4831 m41 31n 5u93rh31d w13 847m4n d13 f1n63r 1m 59131 h47. w3r h773 63d4ch7, d455 d3r f13d3rm4u54r7163 v3r8r3ch3n583Xm9f3r 531n3n 3163n3n ch3m15ch3n 570ff fr 51ch 834n59ruch3n d4rf?
h3d3r 417m31573r un73r d3n d473n5931ch3rn 1n 7 5h1r7 f0rm/h3

d15X3773n. 41731n6353553n3 17-3x93r73n und 9c-fr34X5 7r4u3rn d3m 3hrwrd163n d473n5931ch3r h3u73 n0ch n4ch. 4uch (0d3r v131131ch7 63r4d3 w311?) 3r m17 m0d3rn3n h16h5933d-f357914773n und f145h5931ch3rn n1ch7 m17h4173n X4nn, h47 m17 1hm d0ch 1r63ndw13 41135 4n63f4n63n. du 3rw3157 1hm d13 3hr3, w3nn du 31n 7 5h1r7 83r57r31f57, w31ch35 531n v3rmch7n15 2um 7h3m4 m4ch7. 08 d13 d15X3773 4uf d3m 7 5h1r7 nun m17 d3m m355145 v3r611ch3n w1rd 0d3r n383n 31n3m 5chr1f72u6 w13 "n3v3r f0r637" 2u 53h3n 157 - h13r w1rd 31nd3u716, d455 "f1099y" 383n X31n f109 w4r.

7 5h1r75 m17 73n74X31-qu411773n und 91x310971X

w0r83r d15Xu713r3n v1d30591313r m17 v0r11383? X14r: 83r 1hr3 113811n65f16ur3n, d13 83573n n4rr4710n3n und 9073n213113 v1d3059131-cr0550v3r5. w3r X4nn 51ch 31n 5chmun231n v3rXn31f3n, w3nn 31n3r d3r 631573r 4u5 "94c m4n" 4uf 31n3m 7 5h1r7 m071v 4uf d13 636n3r 4u5 "594c3 1nv4d3r5" 7r1ff7 und h11f105 v0n 51ch 6187 "7h47'5 n07 my 734m!"? 4nd3r3 n3rd 5h1r75 w1553n d46363n 2u 83h4u973n, d455 w4hr3 64m3r n13 573r83n. n31n, 513 "r3594wn3n" 31nf4ch. 0d3r 483r, 513 591313n 4uf v3r7r4cX73 517u4710n3n 4n, d13 51ch 1n X14551X3rn w13 "737r15", "m0nX3y 1514nd" und "h41f 11f3" 3r316n37 h483n. 815w3113n 51nd d4831 n47r11ch 4uch 1X0n3n 4u5 d3r v1d3059131h1570r13 4uf d3m 7 5h1r7 2u 53h3n - 5313n 35 nun 73n74X31-w353n 0d3r 91x31163 083rm0723.