Facebook
83c0m3 0ur f4n 0n f4c3800X
83c0m3 0ur f4n 0n f4c3800X.

c11cX h3r3:

r3c0mm3nd u5
7y93 47 13457 3 13773r5 4nd w3 w111 61v3 y0u 4 1157 0f 5u6635710n5.
9r1c3 r4n63
u53fu1 57uff c47360ry m41n 1m463
0n1y 47 637d161741: f41r 4nd 3c0-fr13nd1y 0r64n1c 73x71135 - f41r 633Xw34r

u53fu1 57uff

633Xy 64d6375 4r3 0f73n n07 0n1y 4 107 0f fun, 7h3y'r3 4150 v3ry w177y! h4v3 4 100X 47 411 7h3 57uff 7h47 c0u1d m4X3 y0ur 11f3 4 117713 817 34513r:

 

d45 c13v3r3 64d637 fr5 5chn31d3n und 4n59r3ch3nd3 9r53n713r3n 831m 8runch


31n 64d637 h47 9r1mr 31n3n funX710n413n ch4r4X73r. 35 3r131ch73r7 1r63nd31n3 h4nd1un6, 23167 37w45 83571mm735 4n 0d3r 594r7 d1r 2317 31n. 31n 64d637 v0n 637d161741 X4nn d4r83r h1n4u5 483r 4uch durch 531n3 574rX3 0971X 9unX73n und 157 n1ch7 53173n d3r 6rund d4fr, 31n X0m911m3n7 2u 3rh4173n. 5chn31d38r3773r 51nd 1n d1353r h1n51ch7 31n 94553nd35 83159131. X14r, 1n 3r573r 11n13 d13n3n 513 415 un73r1463, w3nn du d1r 31n3n 13cX3r3n 54147 0d3r hn11ch35 2u83r3173n mch7357. 483r 83drucX7 m17 d3m c47ch9hr453 31n35 53r13nh31d3n 0d3r 31n3m Xu17163n d3516n 63r7 35 1n d3r Xch3 2um 3ch73n h1n6ucX3r. d4 wr3 35 f457 5ch0n 31n3 83131d16un6, d13535 64d637 nur 2um 5chn31d3n h3rv0r2uh013n. d4rum: w3nn du 31n3n 8runch v3r4n57417357, 50117357 du 35 un83d1n67 415 d3516n-313m3n7 4uf d3m 8ff37-715ch 1n736r13r3n. 383nf4115 n7211ch 51nd fum4773n. 513 Xnn3n d31n3 6573 2u57211ch 2um 14ch3n 8r1n63n, w3nn 513 m17 31n3m f10773n 59ruch v3r53h3n 51nd, d3r 831591315w3153 17-w315h3173n h3rr11ch durch d3n X4X40 213h7. 4uf d1353 w3153 157 d13 571mmun6 83r3175 6310cX3r7, 83v0r d13 94r7y 10563h7.
h3f0rm31-r3f13x10n 831m du5ch3n/h3
m0r63n5 mu55 35 0f7 5chn311 63h3n. n0ch 383n f1x un73r d13 du5ch3, d4nn 483r 5ch13un1657 2ur 8u5h4173573113, um n1ch7 2u 597 831 d3r v0r135un6 31n2u7r3ff3n. w3r w4553r9f723n 1m 84d321mm3r v3rm31d3n mch73, 157 3r60 m17 31n3m du5chv0rh4n6 6u7 83r473n. w31 und 14n6w31116 mu55 d1353r n1ch7 531n: v131 5ch1cX3r 23167 51ch d45 84d321mm3r, w3nn 3r m17 5c13nc3-f1c710n-523n4r13n 0d3r 31n3m 93r10d3n5y573m 83drucX7 157. 4u3rd3m Xnn3n 4n63h3nd3 4X4d3m1X3r m17 31n3m 501ch3n 64d637 5ch0n 831m du5ch3n n0chm41 d13 f0rm31n durch63h3n, d13 831 d3r 4X7u3113n f0r5chun654r8317 v0n r313v4n2 51nd. d4 wrd3 w0m611ch 5064r d3r 4ch 50 93n1813 5h31d0n c0093r 31n3n 59run6 un73r d13 fr3md3 du5ch3 w463n.
h3912245chn31d3r & 745ch3nwrm3r: 63n133n m17 d3m 64d637/h3
un48d1n684r 51nd n4ch d3m du5ch3n h4nd- und 84d37ch3r. und 35 X4nn 31n w4hr35 f357 531n, 51ch n4ch d3r du5ch3 1n 31n f14u5ch1635 7uch 2u h113n, d45 31n3 523n3 d31n35 1138573n v1d30591315 23167. n4ch d3r u3r11ch3n 9f1363 6117 35 nun, d3n Xr93r 4uch v0n 1nn3n 2u 57rX3n. h13r2u 3m9f3h13n w1r un73r 4nd3r3m 74553nwrm3r und 3x7r4v464n73 912245chn31d3r. und w3r h773 63d4ch7, d455 m3553r, 64831, 355578ch3n & X0n50r73n d3r4r7 c13v3r 4uf fr4nch1535 v3rw3153n Xnn3n? d4 6nn3n w1r un5 d0ch 61477 n0ch 31n 9172ch3n 4u5 31n3r X3X5d053 1m r08073r-63w4nd. 0d3r 1m 5u93rh31d3n-100X. 0d3r, 0d3r, 0d3r...