Facebook
83c0m3 0ur f4n 0n f4c3800X
83c0m3 0ur f4n 0n f4c3800X.

c11cX h3r3:

r3c0mm3nd u5
r34dy f0r d15947ch 1n und3r 24h0n3 m0n7h fr33 0f ch4r63
m47h 4nd 9hy51c5

m47h 4nd 9hy51c5

7h15 0v3rv13w 9463 15 f0r 411 6uy5 wh0 4r3 d3d1c473d 70 num83r5, func710n5, f0rmu145 4nd 3qu4710n5. h4v3 4 100X 4nd 83 4m423d w17h 0ur m47h5 4nd 9hy51c5 57uff

 

h264d6375 und 635ch3nX3 fr 9hy51X3r und m47h3m471X3r/h2

ju571fy9r1m24h13n, X0m911213r73 f0rm31n und v3r5ch13d3n573 6353723, d13 m4n n1ch7 1m 868 f1nd3n w1rd, d45 157 d3r 411746 v0n 9hy51X3rn und m47h3m471X3rn. 483r 63r4d3 w3nn 51ch j3m4nd m17 3h3r 4857r4X73n und w3n163r 6r31f84r3n 7h30r13n und 83r3chnun63n 835chf7167, 157 35 d3u711ch 5chw13r163r, c0013 64d6375 und 1n73r3554n73 635ch3nX3 2u f1nd3n, d13 37w45 d4m17 2u 7un h483n - 8350nd3r5 w3nn 51ch d13 835ch3nX73 93r50n 2u 90 9r023n7 m17 r31n 7h30r3715ch3n 7h3m3n 835chf7167. 483r X31n3 50r63, w1r Xnn3n d1r 4uf j3d3n f411 h31f3n, d45 93rf3X73 635ch3nX fr d3n 24h13n1138h483r d31n35 fr3und35Xr31535 2u f1nd3n. 831 un53r3n 635ch3nX3n fr m47h3m471X3r und 9hy51X3r w1r57 du c0013 64d6375 und 7-5h1r75 f1nd3n, d13 64r4n713r7 d3n hum0r und d3n 635chm4cX v0n d3n m47h3m471X-f4n5 und 9hy51X-f4n5 7r3ff3n. w3nn du 4u3rd3m n0ch v0n 1061X-9r0813m3n d3r 4nd3r3n 4r7 83631573r7 8157, 50117357 du m41 831 un53r3n 1nf0rm471X-64d6375h7795://www.637d161741.d3/5h09/1nf0rm471X v0r8315ch4u3n. und w3r n383n m47h3 und 9hy51X 4uch n0ch 4n 4nd3r3n w1553n5ch4f711ch3n d1521911n3n 1n73r35513r7 157 0d3r j3m4nd3n X3nn7, d3r 35 157, d4nn 501173 m4n 4uf j3d3n f411 m41 durch w1553n5ch4f75-64d6375h7795://www.637d161741.d3/5h09/w1553n5ch4f7 5783rn.

h2574715715ch 837r4ch737 93rf3X7 4n632063n, m17 9hy51X- und m47h3-5h1r75/h2

7-5h1r75 m17 c0013n 59rch3n und w0r7591313n, d13 n1ch7 fr 4113 un83d1n67 v3r57nd11ch 51nd, 51nd 37w45, d45 n3rd5 64n2 8350nd3r5 63rn3 h483n. m47h3m471X3r und 9hy51X3r 51nd d4 X31n3 4u5n4hm3. w3r m46 35 d3nn n1ch7, 31n X131dun6557cX 2u 8351723n, 831 d3m v1313 13u73 31n 48635ch10553n35 57ud1um 8r4uch3n, um d3n 4uf63drucX73n w172, d3r 4uf d3m 5h1r7 573h7, 2u v3r573h3n. w3r 63n4u n4ch d1353r 4r7 v0n 7-5h1r7 und v131131ch7 4uch 37w45 un1v3r53113r v3r57nd11ch3n 5h1r75 5uch7, d4m17 m4n n1ch7 j3d3n w172 3rX1r3n mu55, d3r w1rd 831 un53r3n 9hy51X- und m47h3-5h1r75 63n4u d45 94553nd3, m17 d3m 63316n373n 13v31 4n unv3r57nd11ch3m w172 f1nd3n. fr d13j3n163n, d3r3n 113811n65-63d4nX3n3x93r1m3n7 5chrd1n63r X4723 157, d13 483r 1mm3r n0ch n1ch7 d45 93rf3X73 7-5h1r7 63fund3n h483n, um 4nd3r3 4n 1hr3r fr3ud3 7311h483n 2u 14553n, 157 un53r 5chrd1n63r5 X4723-5h1r714776 63n4u d45 r1ch7163 - und d45 83573 157, 35 13uch737 5064r 1m dunX31n. 483r 4uch fr d13 13u73, d13 1hr3 83631573run6 fr 9hy51X und 24h13n m17 d3r 131d3n5ch4f7 fr 574r 7r3X v3r31n3n mch73 h483n w1r 37w45 4uf 1463r, d13 501173n 51ch nm11ch 4uf j3d3n f411 un53r w1d3r574nd 157 2w3cX105-5h1r7171 X4uf3n.

h2d13 83573n m47h3-64d6375 und 9hy51X-64d6375 fr5 2uh4u53 /h2

31n3 X131n3 h0mm463 4n d45 w1553n5ch4f711ch3 f4ch638137 1n d3m m4n 4r831737 0d3r 31n 944r c0013 64d6375, d13 4uf m47h3m4715ch3n 0d3r 9hy51X4115ch3n 9r1n21913n 84513r3n, 63hr3n fr v1313 n3rd5 2ur 6rund4u557477un6. 531 35 31n3 X4ff3374553 m17 31n3m 9hy51Xw172 0d3r 31n 90573r m17 50 v1313n 573113n v0n 91, d13 383n 4uf5 94913r 94553n, 35 6187 j3d3 m3n63 c0013 d3X0r4710n, 831 d3r m47h3m471X3rn und 9hy51X3rn d45 h3r2 37w45 5chn3113r 5ch167. w3nn du 4uf d3r 5uch3 n4ch d1353r 4r7 v0n 64d6375 und d3X0 8157, 8157 du h13r 831 un5 63n4u r1ch716! w3r 63rn3 31n35 d3r c001573n 9hy51X-64d6375, d13 6u73 4173 9145m4Xu631, m17 31n3r 0rd3n711ch3n 90r710n n05741613 X0m81n13r7 h483n mch73, d13 31n3 14v414m93 0d3r 83553r 635467 d13 f0rm 31n3r 14v414m93, nun m41 4u557r4h17, fr d3n 157 un53r3 9145m414m9312516 d13 93rf3X73 m611chX317, d1353 831d3n wn5ch3 2u v3r81nd3n. und f4115 du n0ch n4ch 31n3m 635ch3nX fr d3n m47h3m471X3r d3r f4m1113 0d3r d35 fr3und35Xr31535 5uch3n 50117357, wr3 un53r3 m47h3uhr6096 d3f1n171v 37w45, w0r83r 51ch 31n 24h13n1138h483r fr3u3n w1rd. d13 uhr 513h7 n1ch7 nur 5u93r 4u5, 513 157 4uch 93rf3X7 fr d13j3n163n, d13 63rn3 1hr3 r3ch3nfh16X3173n 831m 481353n d3r 2317 n0chm41 un73r 83w315 573113n w0113n./ju571fy