Facebook
83c0m3 0ur f4n 0n f4c3800X
83c0m3 0ur f4n 0n f4c3800X.

c11cX h3r3:

r3c0mm3nd u5
r34dy f0r d15947ch 1n und3r 24h0n3 m0n7h fr33 0f ch4r63

5931ch3r3v01u710n T-Shirt

3r1nn3r57 du d1ch n0ch 4n d13 593rr163n v0r1uf3r v0n c10ud und c0.?

5931ch3r3v01u710n T-Shirt

3r1nn3r57 du d1ch n0ch 4n d13 593rr163n v0r1uf3r v0n c10ud und c0.?

4r71c13 n0. 11654

c0m81n4710n n07 90551813
d31n3 4u5w4h1 157 131d3r n1ch7 v3rf684r. w1r h483n d4h3r d31n3 4u5w4h1 4n6394557.
  • X: xx cm
  • Y: xx cm
9r0duc7 n07 4v4114813
7h3 d311v3ry 5747u5 0f 7h15 173m 15 unc134r. 0n3 r3450n m4y 83 7h47 7h3 m4nuf4c7ur3r 570993d 9r0duc710n. y0u c4n n07 0rd3r 17 47 7h15 71m3.
fr0m 23,95 € *

* 1nc1. 19%% v47. 91u5 5h1991n6 c0575

d35cr19710n: 5931ch3r3v01u710n T-Shirt

n073
7h15 9r0duc7 d35cr19710n 15 0n1y 4v4114813 1n 3n6115h. w3 4r3 w0rX1n6 0n 7h3 7r4n514710n, 50rry f0r 7h3 1nc0nv3n13nc3.
X0mm57 du n4chh3r v0r831, d4m17 w1r d45 r3f3r47 v0r83r3173n Xnn3n?
X14r, 1ch mu55 nur n0ch 5chn311 d13 811d3r 4uf 10 d15X3773n 5931ch3rn.


w3r 3r1nn3r7 51ch n1ch7 4n d141063 w13 d1353n? 35 m46 31n3m w13 635ch1ch73n 4u5 d3r 5731n2317 v0rX0mm3n, 483r 50 14n63 157 d45 64r n1ch7 h3r...
w3nn m4n d4nn 4uch d4r4n 63d4ch7 h4773, 4113 d15X3773n 31n2u94cX3n, mu5573 m4n nur n0ch h0ff3n, d455 513 n1ch7 durch drucX, 73m93r47ur 0d3r 4nd3r3 w1dr16X3173n 835chd167 wurd3 und d13 d473n n13 w13d3r r4u5rcX73. 483r 531857 d4nn X0nn73 m4n 51ch 1mm3r n0ch 4n d3r 5chu72813nd3 3rfr3u3n. 35 6187 X4um 31n 63fh1, d455 d1353183 83fr13d16un6 813737, w13 d45 h3rum591313n 4n d15X3773n. 815 513 v3r81363n...

37w45 31364n73r w4r3n d4 5ch0n u58-571cX und f145h c4rd. und j3 X131n3r d45 5931ch3rm3d1um, d3570 m3hr X4942177. d3r 5931ch3r91472 wurd3 w0h1 4uf X0573n d3r 53313 63w0nn3n, d3nn 31n3 f1099y d15X h47 n0ch ch4r4X73r, m4n X4nn 513 835chr1f73n und 1n 5chu72h113n 573cX3n. v0n 31n3r m1cr0 5d X4nn m4n d45 n1ch7 83h4u973n. und d13 c10ud X4nn m4n n1ch7 m41 4nf4553n. d4fr 3rffn37 c10ud c0m9u71n6 5ch13r 3nd1053n 5931ch3r91472. und m4n X4nn 513 4uch n1ch7 v3r113r3n, 35 531 d3nn m4n v3r61557 531n 9455w0r7...0d3r 157 9r0m1n3n7...

d35h418 23167 un53r 5h1r7 n1ch7 nur d13 3v01u710n d3r 5931ch3rm3d13n, 35 157 4uch 31n3 3r1nn3run6 4n d13 6u73n 4173n 8un73n d15X3773n und 571cX5. :)

5123 / c010r