Facebook
83c0m3 0ur f4n 0n f4c3800X
83c0m3 0ur f4n 0n f4c3800X.

c11cX h3r3:

r3c0mm3nd u5
r34dy f0r d15947ch 1n und3r 24h0n3 m0n7h fr33 0f ch4r63

5u114d m3110n T-Shirt

"h4110 fr3und" 1n d3r 59r4ch3 d3r 3183n 4u5 d3m f4n745y-3905 d3r h3rr d3r r1n63.

5u114d m3110n T-Shirt

"h4110 fr3und" 1n d3r 59r4ch3 d3r 3183n 4u5 d3m f4n745y-3905 d3r h3rr d3r r1n63.

4r71c13 n0. 6503

c0m81n4710n n07 90551813
d31n3 4u5w4h1 157 131d3r n1ch7 v3rf684r. w1r h483n d4h3r d31n3 4u5w4h1 4n6394557.
  • X: xx cm
  • Y: xx cm
fr0m 19,95 € *
  • 1n 570cX

* 1nc1. v47. 91u5 5h1991n6 c0575

d35cr19710n: 5u114d m3110n T-Shirt

n073
7h15 9r0duc7 d35cr19710n 15 0n1y 4v4114813 1n 3n6115h. w3 4r3 w0rX1n6 0n 7h3 7r4n514710n, 50rry f0r 7h3 1nc0nv3n13nc3.
w45 5463n 2w31 3183n, w3nn 513 31n4nd3r 836r3n? 5u114d m3110n!

fr 3ch73 d3r h3rr d3r r1n63 f4n5 w4r d13 4n7w0r7 n47r11ch 64n2 31nf4ch, d3nn 5u114d m3110n 83d3u737 83r53727 50 v131 w13 "h4110 fr3und!" - d0ch n1ch7-31n63w31h73 w3rd3n 4uf d1353m 5h1r7 4n573113 d3r 59r4ch3 d3r 6r4u3183n nur 31n163 fr3md4r716 4nmu73nd3 231ch3n 3rX3nn3n.

d3r 4ufdrucX 3rf0167 8r163n5 1n 61n23nd3m 601d, d3553n 3ff3X7 m4n n47r11ch nur 31n635chrnX7 4uf 31n3m f070 w13d3r6383n X4nn - 483r 1hr Xnn7 un5 614u83n, 3r 513h7 w1rX11ch 5chn 4u5.

h01' d1r d45 5h1r7 m17 5u114d m3110n 4ufdrucX, w3nn du 31n r1ch7163r f4n d13535 6r04r7163n f4n745y-3905 8157 und v0n 6131ch6351nn73n 4uch 50f0r7 415 501ch3r 3rX4nn7 w3rd3n mch7357!

w3nn du m3hr 83r d13 59r4ch3 d3r 6r4u3183n, d45 5063n4nn73 51nd4r1n und d13 fr d13535 5h1r7 v3rw3nd373 5chr1f74r7 73n6w4r 3rf4hr3n mch7357, d4nn X11cX 4m 83573n h13r fr w3173r3 1nf05.

5123 / c010r