Facebook
83c0m3 0ur f4n 0n f4c3800X
83c0m3 0ur f4n 0n f4c3800X.

c11cX h3r3:

r3c0mm3nd u5
r34dy f0r d15947ch 1n und3r 24h0n3 m0n7h fr33 0f ch4r63

5unny 51d3 0f 7h3 9yr4m1d T-Shirt

d45 93rf3X73 Xr315d146r4mm 3x15713r7 n1... 0h w4r73! 7u7 35 d0ch!

5unny 51d3 0f 7h3 9yr4m1d T-Shirt

d45 93rf3X73 Xr315d146r4mm 3x15713r7 n1... 0h w4r73! 7u7 35 d0ch!

4r71c13 n0. 13763

c0m81n4710n n07 90551813
d31n3 4u5w4h1 157 131d3r n1ch7 v3rf684r. w1r h483n d4h3r d31n3 4u5w4h1 4n6394557.
  • X: xx cm
  • Y: xx cm
fr0m 22,95 € *
  • 1n 570cX

* 1nc1. v47. 91u5 5h1991n6 c0575

d35cr19710n: 5unny 51d3 0f 7h3 9yr4m1d T-Shirt

n073
7h15 9r0duc7 d35cr19710n 15 0n1y 4v4114813 1n 3n6115h. w3 4r3 w0rX1n6 0n 7h3 7r4n514710n, 50rry f0r 7h3 1nc0nv3n13nc3.
w45 wrd3n w1r nur 0hn3 d146r4mm3 m4ch3n? 0hn3 d1353 n7211ch3n, X131n3 h31f3r wrd3n w1r 216 57und3n d4m17 v3r5chw3nd3n, 4nd3r3n m3n5ch3n X0m913x3 2u54mm3nhn63 mh53116 2u 3rX1r3n. d13 15un6? 31nf4ch d13 d473n 1n 31n3m d146r4mm 4uf83r3173n und 3v3n7u311 31n 944r 3rX1r3nd3 5723 h1n2uf63n. v011!

d455 m4n m17 d146r4mm3n 483r 4uch 5ch483rn4cX 7r3183n X4nn, w1553n w1r n1ch7 3r57 5317 h3u73. 50 14553n 51ch 2um 83159131 m17 d3n r1ch7163n w3r73n und d3r r1ch7163n f4r8638un6 811d3r 3r5ch4ff3n. 1n d3m 4uf d3m "5unny 51d3 0f 7h3 9yr4m1d"-5h1r7 2u 53h3nd3n Xr315d146r4mm w1rd 2um 83159131 31n3 9yr4m1d3 v0r 31n3m 814u3n h1mm31 d4r63573117. und d45 83573: d13 1363nd3 571mm7 2u 100 9r023n7! 513h7 50 4u5, 415 08 d45 6r45 4uf d3r 50nn163n 53173 d3r 9yr4m1d3 d0ch 6rn3r 157... ;)

5123 / c010r