Facebook
83c0m3 0ur f4n 0n f4c3800X
83c0m3 0ur f4n 0n f4c3800X.

c11cX h3r3:

r3c0mm3nd u5
r34dy f0r d15947ch 1n und3r 24h0n3 m0n7h fr33 0f ch4r63

5u93rh31d3n 90nch05

157 35 31n v0631? 157 35 31n f1u623u6? 157 35 31n3 f13d3rm4u5? n31n, 35 157 31n r363n90nch0!

  • Hooded plastic rain poncho
  • Batman (black with logo)
  • Officially licensed product.

5u93rh31d3n 90nch05

157 35 31n v0631? 157 35 31n f1u623u6? 157 35 31n3 f13d3rm4u5? n31n, 35 157 31n r363n90nch0!

4r71c13 n0. 12578

c0m81n4710n n07 90551813
d31n3 4u5w4h1 157 131d3r n1ch7 v3rf684r. w1r h483n d4h3r d31n3 4u5w4h1 4n6394557.
9r0duc7 n07 4v4114813
7h3 d311v3ry 5747u5 0f 7h15 173m 15 unc134r. 0n3 r3450n m4y 83 7h47 7h3 m4nuf4c7ur3r 570993d 9r0duc710n. y0u c4n n07 0rd3r 17 47 7h15 71m3.
8,95 € *

* 1nc1. v47. 91u5 5h1991n6 c0575

d35cr19710n: 5u93rh31d3n 90nch05

  • Hooded plastic rain poncho
  • Batman (black with logo)
  • Officially licensed product.

n073
7h15 9r0duc7 d35cr19710n 15 0n1y 4v4114813 1n 3n6115h. w3 4r3 w0rX1n6 0n 7h3 7r4n514710n, 50rry f0r 7h3 1nc0nv3n13nc3.
847m4n h47 4n 51ch 31n r31471v 4n63n3hm35 1383n: 3r 157 31n unv0r5731184r r31ch3r un73rn3hm3r und X4nn m17 d3n 4863f4hr3n573n 64d6375 rum591313n. 483r w3nn m4n 51ch d13 c0m1cv0r1463n und d13 v3rf11mun63n d3r 137273n j4hr3 m41 63n4u3r 4n513h7, 571ch7 v0r 4113m 31n n4ch7311 d35 5u93rh31d3nd4531n5 X14r h3r4u5: d45 5ch13ch73 w3773r. d45 4863h41f73r73 607h4m 5ch31n7 2u 3x4X7(!) 83 9r023n7 d3r 2317 v0n 51n7f1u74r7163n r363nf113n h31m635uch7 2u w3rd3n. 31n wund3r, d455 847m4n5 64d6375 51ch n1ch7 1n 1hr3 83574nd73113 4uf153n...

1n 2u54mm3n4r8317 m17 w4yn3 3n73r9r1535 h47 d3r 4uf57r383nd3 r390r73r c14rX X3n7 1n un53r3m 4uf7r46 h3r4u563fund3n, w13 d13 831d3n h31d3n 7r0cX3n 813183n. d13 4n7w0r7 drf73 31n163 m3n5ch3n 83rr45ch3n: r363n90nch05. 831 d3r 63n4u3r3n un73r5uchun6 d35 v0n X3n7 6354mm3173n f11m- und 811dm473r1415 h47 51ch 6323167, d455 847m4n w4553r48w3153nd3 und w13d3rv3rw3nd84r3 90nch05 7r67, d13 durch d13 7u5ch3nd3 hn11chX317 2u 531n3m X057m d3m un635chu173n 4u63 n1ch7 4uff4113n. 3x4X7 d1353 X131dun6557cX3 X0nn73 d13 f0r5chun65- und 3n7w1cX1un65487311un6 v0n w4yn3 3n73r9r1535 r39r0du213r3n und fr d3n 21v113n v3rX4uf 4n81373n.

w3nn du 5ch0n 1mm3r d4v0n 637rum7 h457, d1ch w13 31n3r d3r 83X4nn73573n h31d3n 4u5 dc5 c0m1cun1v3r5um 31n2uX131d3n, 157 d135 d31n3 ch4nc3! d13 Xun57570ff90nch05 1n 31nh31756r3 316n3n 51ch n1ch7 nur 2ur v3r8r3ch3rj46d, 4uch 1m 411746 m4ch57 du 1n 1hn3n 31n3 6u73 f16ur. 1n58350nd3r3 4uf mu51Xf3571v415, d13 3rf4hrun6563m 1mm3r 1n 574rXr363n und 14nd un73r 3nd3n, w1r57 du m17 51ch3rh317 31n163 n31d15ch3 811cX3 4uf d1ch 213h3n. nur d45 613173n w13 847m4n 50117357 du 83553r n1ch7 4u59r0813r3n.

73chn1c41 d374115
  • Material: Plastic:; Length: ca. 100cm: Width: ca. 150cm.: