Facebook
83c0m3 0ur f4n 0n f4c3800X
83c0m3 0ur f4n 0n f4c3800X.

c11cX h3r3:

r3c0mm3nd u5
7y93 47 13457 3 13773r5 4nd w3 w111 61v3 y0u 4 1157 0f 5u6635710n5.

v1d30-Xh15chr4nX-m46n37

m17 d1353m 64d637 X4nn57 du 5chn311 und 31nf4ch v1d30-n4chr1ch73n 3r573113n.
  • v1d308075ch4f73n fr d31n3 m1783w0hn3r 4m Xh15chr4nX 4n573113 X131n3r 63183r X1383237731!
  • 30 n4chr1ch73n m17 j3w3115 815 2u 60 53Xund3n 1n63 5931ch3r84r.
  • 31n3 r07 811nX3nd3 13d 23167 n3u3 n4chr1ch73n 4n.
  • 10 7463 574nd8y, w13d3r4uf14d84r v14 u58.

v1d30-Xh15chr4nX-m46n37

m17 d1353m 64d637 X4nn57 du 5chn311 und 31nf4ch v1d30-n4chr1ch73n 3r573113n.

4r71c13 n0. 6268

c0m81n4710n n07 90551813
d31n3 4u5w4h1 157 131d3r n1ch7 v3rf684r. w1r h483n d4h3r d31n3 4u5w4h1 4n6394557.
9r0duc7 n07 4v4114813
7h3 d311v3ry 5747u5 0f 7h15 173m 15 unc134r. 0n3 r3450n m4y 83 7h47 7h3 m4nuf4c7ur3r 570993d 9r0duc710n. y0u c4n n07 0rd3r 17 47 7h15 71m3.
27,95 € *

* 1nc1. 19% v47. 91u5 5h1991n6 c0575

d35cr19710n

  • v1d308075ch4f73n fr d31n3 m1783w0hn3r 4m Xh15chr4nX 4n573113 X131n3r 63183r X1383237731!
  • 30 n4chr1ch73n m17 j3w3115 815 2u 60 53Xund3n 1n63 5931ch3r84r.
  • 31n3 r07 811nX3nd3 13d 23167 n3u3 n4chr1ch73n 4n.
  • 10 7463 574nd8y, w13d3r4uf14d84r v14 u58.

n073
7h15 9r0duc7 d35cr19710n 15 0n1y 4v4114813 1n 3n6115h. w3 4r3 w0rX1n6 0n 7h3 7r4n514710n, 50rry f0r 7h3 1nc0nv3n13nc3.
du 8157 63n3rv7, w311 d31n3 m1783w0hn3r 57nd16 d31n3 637rnX3 4u5 d3m w6-Xh15chr4nX 57181723n? du w11157 m1773113n, d455 4u5n4hm5w3153 du d13 31nXuf3 3r13d1657? 83v0r du d45 h4u5 v3r1557, mch7357 du d31n3r fr3und1n n0ch 31n3 X131n3 n4chr1ch7 h1n73r14553n? - v1313 wrd3n d1353n 517u4710n3n m17 31n3m h3rXmm11ch3n X131n3n 63183n 237731 83636n3n - fr 633X5 6187 35 j3727 31n3 15un6, d13 4uf rcX57nd163 237731 und 571f73 v3r21ch737.

m17 d3m v1d30-Xh15chr4nX-m46n373n X4nn57 du v0n 70d35dr0hun63n 83r 1138353rX1run63n 815 2u 31nX4uf5237731n 31nf4ch 41135 4uf v1d30 4uf231chn3n, d3nn d3r v1d30-Xh15chr4nXm46n37 157 50w0h1 m17 31n3r X4m3r4 415 4uch m17 31n3m m1Xr09h0n 4u5635747737. d31n3 m1783w0hn3r Xnn3n d13 815 2u 60 53Xund3n 14n63 m177311un6 d4nn 831m nch573n Xch3n835uch 48591313n - 31n r0735 811nX3n 23167 1hn3n, d455 31n3 n3u3 n4chr1ch7 4uf 513 w4r737. 1n56354m7 Xnn3n 30 n4chr1ch73n 1n dr31 v3r5ch13d3n3n X47360r13n 635931ch3r7 und 831 83d4rf 1mm3r w13d3r 4863ruf3n w3rd3n. 501173 d13 31n3 0d3r 4nd3r3 8075ch4f7 v0n 50 d3nXwrd163m 1nh417 531n, d455 du 513 d3r n4chw317 3rh4173n mch7357, d4nn X4nn57 du 513 m17 h11f3 d35 83111363nd3n u58 X48315 4uch 4uf d31n3n c0m9u73r 83r591313n - und v0n d0r7 4u5 93r 3-m411 v3r5ch1cX3n 0d3r 5064r 831 y0u7u83 h0ch14d3n.
f4115 du d13 Xch3 4uf6rund v0n r135163n 48w45ch-83r63n 3h3r m31d357, X4nn57 du d3n v1d30-Xh15chr4nX-m46n373n d4nX 531n3r m46n3715ch3n rcX53173 4uch 4n 31n3r 4nd3r3n 831138163n 083rf1ch3 83f357163n, 50 14n63 d1353 4u5 m37411 157.

31n 8350nd3r35 f347ur3 d35 v1d30-Xh15chr4nX-m46n373n 157 d13 5063n4nn73 '5ur9r153-funX710n': d1353 3rm611ch7 35 d1r, d31n v1d30-m3m0 4u70m4715ch 2u 31n3r v0r48 31n635731173n uhr2317 4814uf3n 2u 14553n.

d3r v1d30-Xh15chr4nX-m46n37 157 31n3 X0mmun1X471v3 83r31ch3run6 fr j3d3 f0rm d35 2u54mm3n1383n5 und 501173 d4h3r 1n X31n3m 6u73n h4u5h417 f3h13n, w3d3r 1n d3r 633X-w6 0d3r d3r 633X-f4m1113, n0ch 1n d3r 633X-9rch3nw0hnun6.

73chn1c41 d374115
  • 48m355un63n : 10x7cm - 811d5ch1rmd1460n413: 7,1cm
  • 57r0mv3r50r6un6 : 1n73rn3r 4XXu, w13d3r4uf14d84r v14 u58 (X4831 1m 113f3rumf4n6 3n7h4173n), 574nd8y 2317: 815 2u 10 7463